05.12.2019
PL EN
08.03.2013 aktualizacja 08.03.2013

500 mln zł z centrum badań i rozwoju dla sektora B+R

500 mł zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. W pilotażowym przedsięwzięciu brać mogą udział przedsiębiorcy, jednostki badawcze i konsorcja. Zgłoszenia trwają do 2 maja.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach "Przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej". Konkurs ma wesprzeć przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie nowej technologii lub produktu i przetestowanie rozwiązania w skali demonstracyjnej.

NCBR chce wspierać zwłaszcza duże zintegrowane przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe nakierowane na komercjalizację wyników badań. Dofinansowane mogą być projekty o planowanym budżecie większym niż 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi aż 100 mln zł. Całkowity budżet programu NCBR, uwzględniający środki publiczne oraz prywatne, będzie wynosił ok. 830 mln zł, z czego środki z NCBR stanowić mają 500 mln zł.

W ramach konkursu można uzyskać środki na budowę instalacji pilotażowych czy demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach. Ale możliwe jest też uzyskanie wsparcia na etapy poprzedzające budowę instalacji pilotażowych, a więc na badania przemysłowe, opracowanie technicznych studiów wykonalności czy prace przemysłowe.

Dofinansowanie można pozyskać na innowacyjne technologie lub produkty, których skomercjalizowanie jest prawdopodobne. W ramach projektu nowa technologia lub produkt powinny być poddane walidacji czy testom w skali demonstracyjnej. NCBR zaznacza, że osoby, które chcą uzyskać środki w ramach konkursu powinny też zaplanować wykorzystanie instalacji pilotażowej czy demonstracyjnej po zakończeniu realizacji projektu. Zgłoszeniodawcy powinni mieć też plan wdrożenia swojego rozwiązania na skalę przemysłową.

Adresatami konkursu są przedsiębiorcy, organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 19 marca do 2 maja tego roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019