05.12.2019
PL EN
10.03.2013 aktualizacja 10.03.2013

Resort nauki przypomina o Karcie Praw Studenta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowym spocie przypomina studentom o ich prawach, które zawarte są w Kacie Praw Studenta. Zasad tych mają obowiązek przestrzegać polskie uczelnie.

Karta Praw Studenta jest jednym z efektów nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. To zbiór dziesięciu podstawowych praw studenta zapisanych w ustawie.

MNiSW przypomina m.in., że studenci to najważniejszy podmiot w uczelni, że każdy maturzysta ma równy dostęp do studiów bezpłatnych - zasady przyjęcia na studia dla wszystkich są takie same. Studentom przypomina się, że każdy w czasie studiów ma prawo do bezpłatnego egzaminu, poprawki czy egzaminu komisyjnego. Poza tym uczelnie muszą z każdym studentem zawrzeć umowę cywilno-prawną - zbiór obowiązków i praw obu stron, a uczelnia nie może żądać od studenta opłat, których ta umowa nie przewiduje.

Resort nauki przypomina też, że każdy może też podjąć równoległe studia na drugim kierunku i przez pierwszy rok są one bezpłatne. Jeśli student znajdzie się wśród 10 proc. najlepszych studentów, nie zapłaci za kolejny rok nauki. Karta Praw Studenta gwarantuje też, że wykładowcy są oceniani przez studentów, a uczelnia bierze e oceny pod uwagę. Oceny będą dokonywane co dwa lata (w przypadku profesorów mianowanych co cztery). Jeśli nauczyciel akademicki dwukrotnie zostanie oceniony negatywnie, straci pracę.

Ministerstwo zaznacza, że na wniosek promotora lub studenta obrona pracy licencjackiej, magisterskiej czy inżynierskiej może być jawna, a więc nie musi się odbywać za zamkniętymi drzwiami.

Oprócz tego Karta Praw Studenta przewiduje obowiązkowy monitoring losów zawodowych studentów przez uczelnię. Szkoła wyższa dzięki temu dostosować ma program studiów do potrzeb rynku pracy. W ostatnim punkcie Karty Praw Studenta informuje się o tym, że na rzecz szybkiego wejścia absolwentów na rynek pracy działać ma rzecznik praw absolwenta.

Film MNiSW i wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Studenta dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/karta-praw-studenta/

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019