05.12.2019
PL EN
16.03.2013 aktualizacja 16.03.2013

KRASP zaniepokojona zakłócaniem swobody dyskusji na uczelniach

Uczelnie są otwarte na debatę, o ile jest ona prowadzona w zgodzie ze standardami akademickimi - przypomniano w piątek w oświadczeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wyrażono zaniepokojenie wypadkami naruszania swobody dyskusji na uczelniach.

"W trosce o właściwie miejsce Uniwersytetu w życiu publicznym, jego społeczną rangę oraz właściwą mu apolityczność, wyrażamy nasze zaniepokojenie kolejnymi przypadkami naruszania akademickich zasad otwartości i swobody dyskusji" - oznajmiono w oświadczeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

„Mówimy o kilku przypadkach nie do zaakceptowania, jak na przykład wtargnięcie na Uniwersytecie Warszawskim pewnej części młodzieży, która zachowywała się inaczej niż standardy akademickie nakazują” – skomentował okoliczności wydania oświadczenia przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

W wydanym w piątek oświadczeniu Prezydium KRASP zaznaczyło, że „Uniwersytet jest naturalnym miejscem, gdzie powinny spotykać się, a także ścierać, poglądy w najtrudniejszych nawet sprawach, także tych społecznie doniosłych, w oparciu o akademickie zwyczaje i normy".

"Głównym wyznacznikiem dyskursu akademickiego powinna być zasada poszanowania godności i tolerancji, która wypływa z wielowiekowych dobrych obyczajów, przypomnianych w Kodeksie +Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych+" - przypomina się w oświadczeniu. Kodeks to strategiczny dokument uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w 2007 r.

Prof. Banyś wyjaśnił w rozmowie z PAP, że akademicki charakter debaty można w skrócie scharakteryzować jako poszanowanie godności uczestników debaty i tolerancja dla poglądów innych niż nasze. „W konsekwencji w debacie – ćwiczymy to na co dzień w debatach naukowych – obowiązuje konieczność poszanowania naszego interlokutora, jego poglądów i jego godności. Nie można debaty akademickiej prowadzić w atmosferze krzyków i zakłócania swobodnej wymiany poglądów” – wyjaśnił Banyś.

W oświadczeniu rektorzy przypominają, że "wystąpienia polityków oraz debaty polityczne są na terenie uczelni dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachowują charakter akademicki […]. W szczególności należy unikać szerzenia wszelkich form ksenofobii, narzucania ideologii politycznych czy fundamentalizmu religijnego oraz postaw fanatycznych, wykluczających dyskusję”.

Prezydium KRASP zaznacza, że władze uczelni powinny przeciwstawiać się wszelkim próbom naruszania akademickich zasad i wartości. Nie powinny się też poddawać presji środowisk, które "w sposób arbitralny próbują narzucić swój punkt widzenia, łamiąc akademickie wartości i standardy dyskusji".

„Musimy uczyć się debaty akademickiej - skomentował prof. Banyś - przekonania, że istotą rozwiązywania problemów nie jest krzyk, ale argumenty(…). Powinniśmy te prawdy - oczywiste dla środowiska akademickiego - rozpowszechniać ” – dodał.

„Nie wolno zgubić najważniejszej misji uniwersytetu - stałej otwartości na dialog, nawet w kwestiach najbardziej kontrowersyjnych, o ile dyskusja toczy się zgodnie z akademickimi standardami” – zakończył prof. Banyś.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2019