01.06.2020
PL EN
20.03.2013 aktualizacja 20.03.2013

4,6 mln euro na wzmocnienie fotoniki i fizyki kwantowej UW

4,6 mln euro, czyli ok. 19 mln zł otrzyma Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na wzmocnienie potencjału badawczego w zakresie fotoniki i fizyki kwantowej. Wydział otrzymał dofinansowanie w konkursie REGPOT z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Fizycy z UW dzięki środkom unijnym będą mogli odwiedzić zagraniczne uczelnie i instytuty badawcze oraz doposażą uniwersyteckie laboratoria. Przez trzy lata mają zacieśniać kontakty z przemysłem i zachęcać młodzież do interesowania się fizyką.

Jak poinformowało biuro prasowe UW w przesłanym PAP komunikacie, 15 marca oficjalnie rozpoczął działanie zespół, który będzie pracował przez najbliższe trzy lata nad przedsięwzięciem PhoQuS@UW: Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science.

"Bierze w nim udział dziewiętnastu badaczy i dwanaście organizacji partnerskich. Wśród tych ostatnich są np. The Institute of Photonic Sciences w Barcelonie, Universita di Roma +La Sapienza+, laboratoria w Grenoble i Paryżu, Max Planck Institute of Quantum Optics i Oxford University" – mówi prof. Konrad Banaszek z Wydziału Fizyki, koordynator przedsięwzięcia.

Dzięki środkom z programu będzie możliwe nie tylko zacieśnienie współpracy między warszawską jednostką a innymi instytucjami badawczymi. Dzięki środkom unijnym laboratoria wzbogacą się o elektronowy mikroskop skaningowy, zestaw laserów attosekundowych (emitujących impulsy o bardzo krótkim czasie trwania) oraz kamery do precyzyjnych obserwacji. Poza tym do ekipy badawczej dołączyć mają nowi pracownicy specjalizujący się w optyce biomedycznej, fizyce skal attosekundowych, optyce środowiskowej czy metrologii kwantowej.

Najbliższe konferencje naukowe odbędą się jeszcze w tym roku. Przez udział w festiwalach i piknikach naukowych oraz organizację warsztatów pracownicy UW chcą zachęcić dzieci i młodzież do poznawania fizyki. Mają komercjalizować badania i współpracować z przedsiębiorcami. Planują też zwiększyć liczbę patentów autorstwa pracowników FUW. "Chcielibyśmy zwiększyć atrakcyjność i efektywność Wydziału Fizyki. Mamy pomysły, tylko musimy je wprowadzić na rynek" – przekonuje dr Radosława Bach z Zakładu Optyki FUW.

Jak poinformowało biuro prasowe UW, w konkursie Potencjał Badawczy (REGPOT) z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej wyróżnionych zostało jeszcze siedem polskich ośrodków badawczych. Łącznie otrzymały one 33,3 mln euro dofinansowania z ogólnej sumy programu wynoszącej 140 mln euro. Subsydia są przeznaczone na badania naukowe na poziomie europejskim.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020