14.12.2019
PL EN
26.03.2013 aktualizacja 26.03.2013

UE ma być bardziej dostępna dla zagranicznych studentów i badaczy

Rocznie do Unii Europejskiej na czas określony przyjeżdża ponad 200 tys. studentów i badaczy spoza UE. Komisja Europejska zaproponowała w poniedziałek wprowadzenie rozwiązań, które takim osobom ułatwią wjazd do UE i pobyt na jej terytorium przez ponad kwartał.

Zaproponowane przez KE przepisy precyzyjniej określałyby terminy dla organów krajowych na rozpatrywanie wniosków, poprawiłyby możliwości dostępu do rynku pracy podczas pobytu zainteresowanych osób oraz ułatwiłyby mobilność wewnątrz Unii.

„Przyjazd do UE w celach badawczych lub na studia jest o wiele trudniejszy niż powinien być. Musimy usunąć te przeszkody, aby UE stała się bardziej otwarta dla utalentowanych osób z innych krajów. Taka mobilność przysporzy korzyści UE i naszej gospodarce dzięki przepływowi wiedzy i pomysłów” - oświadczyła komisarz UE do spraw wewnętrznych Cecilia Malmstroem.

Jak poinformowali przedstawiciele KE w przesłanym PAP komunikacie, przed badaczami i studentami spoza UE, którzy chcą tu prowadzić badania, stają na drodze przeszkody administracyjne. Skomplikowane i niejasne są np. zasady dotyczące uzyskania wizy studenckiej lub dokumentu pobytowego. Poza tym procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń bywają czasochłonne i różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, a przemieszczanie się z jednego państwa członkowskiego do drugiego bywa skomplikowane. "Utrudnia to państwom członkowskim ściągnięcie do kraju większej liczby utalentowanych ludzi i zmniejsza atrakcyjność UE jako światowego centrum doskonałości" - komentują przedstawiciele KE.

„Ogromnie ważne jest dla nas, byśmy przyciągnęli do Europy najbardziej utalentowanych i najlepszych naukowców i studentów, gdyż mogą oni przyczynić się do lepszego funkcjonowania unijnej gospodarki opartej na wiedzy. Prowadzone przez nas +działania Marie Curie+ i nowy program +Erasmus dla wszystkich+ zmierzają do tego, aby Europa była najczęściej wybieranym miejscem uzyskiwania wyższego wykształcenia, prowadzenia badań naukowych i dokonywania innowacji” – stwierdziła komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Wassiliu Andrulla.

Komisja proponuje obecnie wprowadzenie bardziej spójnych i przejrzystych zasad w całej UE. Dwie obecnie obowiązujące dyrektywy dotyczące studentów i naukowców zostaną zmienione i zastąpione jedną nową dyrektywą. W ramach niej wprowadzony ma być np. 60-dniowy termin dla organów państw członkowskich na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lub dokumentu pobytowego, dzięki któremu proces składania wniosków będzie prostszy i bardziej przejrzysty.

Poza tym planuje się ułatwić naukowcom czy studentom przemieszczanie się wewnątrz Unii. Ułatwiony im ma być też dostęp do rynku pracy. Studenci będą w czasie trwania studiów uprawnieni do wykonywania pracy przez co najmniej 20 godzin tygodniowo. Naukowcy i studenci będą również, przy zachowaniu pewnych warunków, mieli możliwość pozostania na terytorium UE przez okres 12 miesięcy po zakończeniu studiów lub badań naukowych.

KE planuje też zwiększenie poziomu ochrony dodatkowych grup osób spoza UE, np. au pair, uczniów i stażystów pobierających wynagrodzenie.

Proponowana dyrektywa, która została przedstawiona w formie wersji przekształconej, będzie musiała teraz zostać omówiona i uzgodniona przez Parlament Europejski i Radę UE. Komisja ma nadzieję, że nowe zasady zaczną obowiązywać począwszy od 2016 r.

"Mimo aktualnej dekoniunktury gospodarczej i wzrastającego poziomu bezrobocia w wielu państwach członkowskich UE występują nadal trudności ze znalezieniem dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników do obsadzenia wolnych miejsc pracy" - skomentowano w komunikacie KE i zaznaczono, że trend ten będzie utrzymywał się nadal przez najbliższą dekadę. "We własnym interesie UE leży to, by stać się miejscem bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych studentów i naukowców oraz poprawić swoją renomę jako światowe centrum doskonałości" - zakończono.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019