24.08.2019
PL EN
26.03.2013 aktualizacja 26.03.2013

Pierwszy doktorat Japończyka na AGH

Japończyk Yosuke Komatsu obronił w poniedziałek pracę doktorską na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Była to pierwsza w historii uczelni obrona rozprawy doktorskiej japońskiego naukowca.

Jak poinformował rzecznik AGH Bartosz Dembiński, praca doktorska Yosuke Komatsu została zrealizowana w uznanej japońskiej uczelni technicznej w Tokio Shibaura Institute of Technology oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach zawartego przez nie porozumienia dotyczącego podwójnego systemu dyplomowania doktorantów.

Obroniona rozprawa doktorska dotyczyła analizy układów z tlenkowym ogniwem paliwowym SOFC. Jej promotorami są prof. Janusz S. Szmyd z AGH oraz prof. Shinji Kimijima z Shibaura Institute of Technology.

Rzecznik przypomniał, że umowa o współpracy pomiędzy AGH oraz Shibaura Institute of Technology została podpisana w 2004. Dzięki niej na studia do Japonii wyjeżdżają studenci AGH (magistranci i doktoranci) realizujący tam badania związane z pisaniem doktoratu lub pracy magisterskiej, a do krakowskiej uczelni coraz częściej przyjeżdżają studenci z Japonii. Z wymiany naukowej skorzystało kilkunastu studentów z obu placówek.

Owocem polsko-japońskiej współpracy jest także wymiana naukowa profesorów oraz coraz częstsze wspólne badania naukowe. Najbliższe plany zakładają m.in. wyjazd do Tokio dwójki naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw AGH, których rozprawa doktorska odbędzie się w obu jednostkach partnerskich.

PAP - Nauka w Polsce

rgr/ ls/

Copyright © Fundacja PAP 2019