15.12.2019
PL EN
05.04.2013 aktualizacja 05.04.2013

NSA: prorektorzy nie mogą sami wydawać regulaminów stypendialnych

Prorektor nie może bez odpowiedniego upoważnienia rektora wydać za niego regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów - orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła Politechniki Opolskiej.

To już kolejna sprawa, w które studenci tej Politechniki wygrywają przed NSA w sprawie odmowy przyznania im stypendium socjalnego. 29 stycznia 2013 r. w NSA wygrał inny student Politechniki Opolskiej, a sprawa również dotyczyła odmowy przyznania stypendium.

Czwartkowy wyrok zapadł w sprawie studentki, która w 2011 r. starała się o stypendium rektora Politechniki Opolskiej dla najlepszych studentów. Spotkała się z odmową.

Prorektor d/s studenckich, działający z upoważnienia rektora, powołał się na treść zarządzenia rektora w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej. Regulamin ten podpisał prorektor.

Studentka odwołała się od decyzji, ale rektor Politechniki ją podtrzymał. Przypomniał, że regulamin został wydany na podstawie art. 186 ust. 1 prawa o szkolnictwie wyższym.

Studentka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Jej zdaniem skoro prawo o szkolnictwie wyższym nakazuje rektorowi określić regulamin stypendialny, to prorektor nie powinien podpisywać takiego dokumentu, ani wydawać decyzji w tej sprawie.

WSA w Opolu zgodził się ze studentką i uchylił decyzję rektora oraz wcześniejszą decyzję prorektora uczelni. Sąd uznał, że regulamin, na podstawie którego odmówiono studentce przyznania stypendium, został wprowadzony wadliwie, ponieważ prorektor nie był upoważniony do podpisania go.

Zdaniem sądu, aby podpisać regulamin stypendialny, prorektor musiałby dostać odpowiednie upoważnienie od rektora. Tymczasem pełnomocnictwo, na które się powoływał, obejmowało jedynie możliwość podpisywania w imieniu rektora dokumentów przeznaczonych do obiegu wewnętrznego uczelni. Regulamin stypendialny nie jest takim dokumentem - stwierdził sąd. Wyjaśnił, że regulamin jest za aktem administracyjnym, który reguluje prawa i obowiązki studentów i nie jest przeznaczony do obiegu wewnętrznego.

Rektor opolskiej Politechniki wniósł skargę kasacyjną, ale Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ją w czwartek (sygn. I OSK 82/13). Sąd kasacyjny zgodził się z WSA, że regulamin na podstawie, którego odmówiono studentce przyznania stypendium, został wprowadzony wadliwie, bo prorektor nie miał pełnomocnictwa, które pozwalałoby mu podpisać taki regulamin w imieniu rektora.

PAP - Nauka w Polsce

msz/ kjed/ ls/

Copyright © Fundacja PAP 2019