15.12.2019
PL EN
07.05.2013 aktualizacja 07.05.2013

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w poniedziałek w Warszawie nominacje profesorskie 51 przedstawicielom świata nauki i sztuki. Otrzymali je:

1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu;

2. Piotr AUGUSTYNIAK - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

3. Jacek BANIA - profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

4. Maria BEISERT - profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5. Ewa BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK - profesor nauk chemicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

6. Anita BIESIADA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

7. Andrzej BORKOWSKI - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

8. Emilia BRZOSKO - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet w Białymstoku;

9. Anna BURZYŃSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

10. Bogdan CHRZANOWSKI - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Gdański;

11. Robert CIEŚLA - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

12. Dorota CIEŚLAK - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

13. Michał GLINICKI - profesor nauk technicznych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

14. Paweł GÓRA - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Concordia, Kanada;

15. Lech GRZESIAK - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

16. Małgorzata JAKUBOWSKA - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

17. Ksiądz Zbigniew JANCZEWSKI - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

18. Danuta KALEMBA - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

19. Jerzy KASPRZAK - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

20. Zbigniew KASZTELEWICZ - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

21. Joanna KOSTECKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rzeszowski;

22. Marzena KRYSZKIEWICZ - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

23. Zbigniew KUŹNICKI - profesor nauk technicznych, Stacja Polskiej Akademii Nauk w Paryżu;

24. Lesław LAHUTA - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

25. Maria LEWICKA - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski;

26. Andrzej LEWIŃSKI - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu;

27. Krzysztof LIPIŃSKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

28. Anna ŁAPIŃSKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

29. Mirosław MIĘTUS - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański;

30. Jerzy MIGDAŁ - profesor nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

31. Karel MIŠEK - profesor sztuk plastycznych, Univerzita J.E. Purkyně w Ŭstí nad Labem Czechy;

32. Zygmunt MŁYNARCZYK - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

33. Rafał NIŻANKOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

34. Henryk PIECH - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

35. Agnieszka POPIELA - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Szczeciński;

36. Artur PRZELASKOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

37. Satish RAINA - profesor nauk biologicznych, Politechnika Gdańska;

38. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska;

39. Marek SITARZ - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Katowicach;

40. Wiesław SOBOTKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

41. Elżbieta STAROSŁAWSKA - profesor nauk medycznych, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie;

42. Janusz STARZYK - profesor nauk technicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

43. Jerzy STOPA - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

44. Marta SZOKA - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi;

45. Leszek SZYCHTA - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu;

46. Antoni ŚWIĆ - profesor nauk technicznych, Politechnika Lubelska;

47. Zbylut TWARDOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

48. Jacek WAŃKOWICZ - profesor nauk technicznych, Instytut Energetyki w Warszawie;

49. Henryk WIERZCHOŃ - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

50. Urszula WOJDA - profesor nauk biologicznych, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;

51. Lidia WOLSKA - profesor nauk chemicznych, Gdański Uniwersytet Medyczny.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019