15.12.2019
PL EN
19.06.2013 aktualizacja 19.06.2013

Rada Młodych Naukowców o podziale pieniędzy na podwyżki

Priorytetem przy przyznawaniu podwyżek na uczelniach powinno być osiągnięcie co najmniej minimalnych stawek, określonych przez resort nauki. Podwyżki motywacyjne dla wszystkich powinny być rozdzielane według tych samych kryteriów - uważa Rada Młodych Naukowców.

Rada, która jest organem doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowała we wtorek na swojej stronie internetowej uchwałę, w której przypomina zapisy Europejskiej Karty Naukowca.

Przewidują one, że „pracodawcy naukowców powinni zapewnić naukowcom sprawiedliwe i atrakcyjne warunki finansowania i/lub wynagradzania wraz z odpowiednimi i sprawiedliwymi świadczeniami w zakresie ubezpieczenia społecznego. (...) Warunki te muszą obejmować naukowców na każdym etapie kariery naukowej, w tym początkujących naukowców, proporcjonalnie do ich statusu prawnego, wyników oraz poziomu kwalifikacji i/lub zakresu obowiązków”.

Zdaniem członków rady oznacza to, że każda grupa pracowników powinna otrzymywać podwyżki motywacyjne według tych samych kryteriów. Władze uczelni powinny brać pod uwagę np. wynik oceny okresowej, efekty działalności naukowej, zdobyte granty, szczególne osiągnięcia dydaktyczne czy organizacyjne.

"Także proporcja środków dzielonych na podwyżki motywacyjne i obligatoryjne powinna być taka sama w każdej grupie pracowniczej" - napisała rada w uchwale.

W uchwale czytamy również, że zanim rektorzy zaczną dzielić pieniądze na podwyżki motywacyjne, najpierw powinni podwyższyć pensje tym, którzy nie zarabiają minimalnego poziomu, gwarantowanego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. W 2013 r. dla nauczycieli akademickich minimalne miesięczne stawki wahają się od 1 995 zł (dla asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów) do 4 525 zł (dla profesorów zwyczajnych).

"Podział środków pomiędzy poszczególne grupy pracownicze (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, asystenci, adiunkci, profesorowie, itp.) powinien odpowiadać przyjętej przez uczelnie długoterminowej polityce płacowej związanej z dążeniem do ustalonych proporcji między średnimi wynagrodzeniami na poszczególnych stanowiskach" - dodali członkowie rady w uchwale.

Wyrazili ponadto opinię, że co prawda nie ma określonych minimalnych stawek wynagrodzenia dla pracowników instytutów PAN, ale ich pracownicy, podobnie jak pracownicy innych placówek naukowych powinni również zarabiać co najmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie na uczelniach publicznych.

"Utrzymywanie wynagrodzeń poniżej przyjętych minimalnych poziomów (stanowiących pewnego rodzaju rekomendację) w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do obniżenia atrakcyjności Polski jako miejsca prowadzenia badań, co w opinii rady byłoby efektem wielce niekorzystnym" - napisano w uchwale.

PAP - Nauka w Polsce

ula/ krf/ jra/

Copyright © Fundacja PAP 2019