17.07.2018
PL EN
03.07.2013 aktualizacja 03.07.2013

Grant badawczy Funduszu Wyszehradzkiego dla UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) uzyskał grant badawczy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Prowadzony przez uczelnię projekt ma integrować naukowców z Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt jest finansowany głównie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach programu Grantów Standardowych (Standard Grants) – ścieżka „Wymiana i badania naukowe” (Scientific Exchange and Research) i współfinansowany przez UEK, a także pozostałe uczelnie partnerskie.

Konsorcjum przewodzi Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Pozostali członkowie konsorcjum to: Katedra Handlu Zagranicznego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomicznego w Pradze (Czechy); Katedra Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Miszkolcu (Węgry) ; Katedra Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja) oraz Katedra Nauk Ekonomiczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Koordynatorem głównym projektu jest dr hab. Krzysztof Wach z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK.

„Projekt ma integrować naukowców z krajów V4 poprzez wymianę doświadczeń w zakresie badań i korzystania z wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami partnerskimi i poza nimi” – informuje rzecznik UEK Piotr Bednarski.

Projekt opiera się głównie na działaniach badawczych i wymiany naukowej. Oprócz projektu badawczego, który jest głównym zadaniem projektu, w kwietniu 2014 roku zorganizowana zostanie także konferencja wyszehradzka w Krakowie.

Projekt badawczy pt. „Ścieżki internacjonalizacji przedsiębiorstw w krajach wyszehradzkich. Eksploracja regionalnej specyfiki” („Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries – In Serach of Regional Specifics”) jest realizowany w latach 2013-2014.

W ramach przedsięwzięcia uczeni przeprowadzą m.in. badania ankietowe wśród przedsiębiorstw w czterech państwach, których wyniki odpowiedzą na pytanie, jakie mechanizmy rządzą procesami umiędzynarodowienia firm i czym charakteryzują się te procesy w poszczególnych regionach krajów wyszehradzkich. Rezultaty badań będą omówione podczas międzynarodowej konferencji naukowej. Odbędzie się ona w kwietniu w Krakowie. Udział w niej zapowiedzieli naukowcy nie tylko z krajów wyszehradzkich, ale też z innych państw Europy Środkowej, a także Norwegii, Włoch i Szwajcarii.

Zwieńczeniem projektu będzie monografia naukowa zawierająca wyniki badań wydana w języku angielskim w jednym z zagranicznych wydawnictw naukowych.

Koordynator podkreślił, że otrzymanie wyszehradzkiego grantu badawczego ma olbrzymie znaczenie dla uczelni. „Jesteśmy dumni z tego grantu, ponieważ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki rzadko funduje badania naukowe. Na ogół wspiera projekty typowo edukacyjne lub kulturalne, głównie te związane z wymianą studencką, lokalnymi festiwalami, czy programami studiów. Powiedziałbym, że sam grant wyszehradzki nie jest prestiżowy, ale jego realizacja zwiększa szanse na otrzymanie innych, bardzo ważnych grantów naukowych, takich jak Horizons 2020” - powiedział.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki powstał na mocy umowy zawartej w 2000 roku przez Grupę Wyszehradzką jako projekt finansowego wspierania międzynarodowych inicjatyw w obrębie krajów partnerskich (V4) oraz partnerstwa wschodniego.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ bko/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018