16.02.2019
PL EN
18.07.2013 aktualizacja 18.07.2013

Trwa nabór na szkolenia z komercjalizacji badań

Rekrutacja na ostatni, piąty cykl szkoleń - który obejmuje dwa 3-dniowe wyjazdowe szkolenia - trwa do 11 września. Dla 60 spośród 75 uczestników, którzy ukończą szkolenia, organizatorzy proponują udział w wyjazdach studyjnych do Wielkiej Brytanii lub Finlandii.

W szkoleniach mogą brać udział pracownicy naukowi szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) z całej Polski.

Szkolenia organizowane są przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadr systemu nauki w celu zapewnienia efektywnej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw na rzecz wdrażania wyników prac badawczych w gospodarce.

W ramach projektu "Nauka dla gospodarki" oprócz szkoleń i wyjazdów studyjnych, realizowane jest doradztwo indywidualne. W punkcie konsultacyjnym uzyskać można bezpłatnie informację z zakresu: ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony własności przemysłowej, form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych spin off, a także zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Nauka dla gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronie projektu www.ndg.us.edu.pl

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019