14.12.2019
PL EN
24.07.2013 aktualizacja 24.07.2013

Ponad 1,2 mln zł dla dziesięciorga młodych naukowców

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Dziesięcioro doktorantów, absolwentów i studentów z całej Polski otrzyma łącznie ponad 1,2 mln zł od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ogłosiła ona wyniki ostatniej edycji programu Ventures, finansującego badania, których wyniki mają zastosowanie w gospodarce.

Do jedenastej i ostatniej edycji programu zgłoszono aż 157 wniosków. 26 młodych naukowców zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu. Ostatecznie wybrano dziesięć najlepszych projektów.

„Laureaci będą prowadzić badania dotyczące między innymi zbudowania systemu wykorzystującego nowatorskie metody elektromagnetyczne do identyfikacji stanu i parametrów struktur żelazobetonowych czy zwalczania szczepów bakterii Gram-ujemnych, w tym również szczepów lekoopornych” – informuje FNP w przesłanym PAP komunikacie.

Wśród zwycięzców konkursu jest Maciej Cieśla z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki finansowaniu w wysokości 142 tys. złotych będzie prowadził badania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia mięsaka prążkowanokomórkowego, który jest częstym nowotworem wieku dziecięcego.

„Otrzymane rezultaty mogą się przyczynić do lepszego poznania rozwoju mięsaka, a także do opracowania modelu doświadczalnego umożliwiającego prowadzenie badań nad nowymi środkami terapeutycznymi z lepszą wydajnością w porównaniu z obecnie stosowanymi modelami” – wyjaśnia Maciej Cieśla.

Kolejny laureat, Tomasz Żuk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, otrzymał finansowanie w wysokości blisko 142 tys. złotych. Poprowadzi badania dotyczące separacji elektrostatycznej wybranych tworzyw biodegradowalnych.

„Wykorzystanie rezultatów mojego projektu w skali przemysłowej pozwoli na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz ograniczenie ilości odpadów obecnie zalegających. Zwiększenie efektywności rozdziału mieszanin tworzyw odpadowych wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, a wyniki badań mogą zostać bezpośrednio wykorzystane w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem tworzyw polimerowych oraz recyklingiem poużytkowych materiałów polimerowych” – tłumaczy Tomasz Żuk.

Z kolei Monika Dąbrzalska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała finansowanie w wysokości ponad 146 tys. złotych. Dzięki temu przeprowadzi badania dotyczące wykorzystania dendrymerów, czyli nanocząstek o „drzewiastej” architekturze i kulistym kształcie, jako nośników leków przeciwnowotworowych w terapii fotodynamicznej.

„Pozytywne wyniki mojego projektu mogą mieć potencjał aplikacyjny i stanowić punkt wyjścia dla opracowania nowych układów terapeutycznych dla terapii fotodynamicznej, która jest mniej inwazyjną metodą leczenia nowotworów niż chemioterapia i radioterapia. Zaprojektowanie optymalnych kompleksów dendrymer – fotouczulacz i udowodnienie ich większej efektywności terapeutycznej in vitro może w przyszłości znacząco wpłynąć na rozwój terapii fotodynamicznej, w szczególności na lepsze efekty terapeutyczne” – tłumaczy młoda doktorantka.

W rozstrzygniętej właśnie edycji programu VENTURES finansowanie na realizację innowacyjnych projektów otrzymali również: Justyna Ciejka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mateusz Dorsz z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Paweł Frankowski z Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Barbara Maciejewska z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Grzegorz Piechota z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grzegorz Szczepaniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Andrzej Taube z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie.

Program Ventures Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała od 2007 r. W 11 edycjach programu 91 młodych badaczy uzyskało dofinansowanie o łącznej wysokości 11,8 mln złotych.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019