15.12.2019
PL EN
31.07.2013 aktualizacja 31.07.2013

Kolejny konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki już otwarty

Autorzy projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie, mogą starać się o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. To ostatni konkurs w tegorocznej edycji programu. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do konkursu można zgłaszać projekty obejmujące tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych polskich dzieł o najwyższym poziomie naukowym. Konkurs ma również wprowadzać do światowego obiegu elektroniczne wydania najważniejszych czasopism polskiej humanistyki.

Swoje projekty mogą zgłaszać np. jednostki naukowe, biblioteki naukowe, towarzystwa naukowe i fundacje, działające na rzecz nauki.

Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane m.in. pod kątem ich wartości naukowej, pod uwagę brane będą również sposób upowszechniania wyników oraz zasadność planowanych kosztów. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Termin zgłaszania wniosków upływa 30 września 2013 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ustanowiono 5 listopada 2010 roku. W jego ramach humanistom na badania przyznano już blisko 200 mln zł. W trzeciej edycji konkursów resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł.

W ramach NPRH ogłoszono już konkursy skierowane m.in. do uczonych podejmujących prace dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej oraz do polskich i zagranicznych naukowców, realizujących projekty naukowe we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej. Kolejny konkurs skierowano w szczególności do młodych humanistów.

Jak podkreśla MNiSW, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to nie jedyne wsparcie dla badaczy z obszaru nauk humanistycznych. Badania prowadzone przez humanistów oraz staże podoktorskie dofinansowuje także Narodowe Centrum Nauki. W 2012 r. NCN przyznało finansowanie projektom w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce na kwotę około 147 mln zł.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2019