15.12.2019
PL EN
16.08.2013 aktualizacja 16.08.2013

Kolejni młodzi naukowcy skorzystają z porad mentorów

Program ma umożliwić nawiązanie kontaktów i współpracę z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym.

Do udziału w programie wybrano ośmioro uczonych, którzy będą rozwijać współpracę z mentorami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch i Francji. Do tej pory z tej formy wsparcia korzysta już 46 badaczy.

Nowi uczestnicy programu to: dr Wojciech Gagatek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Katarzyna Jednoróg z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, dr n. med. Magdalena Winiarska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Szymon Kaczanowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dr n. med. Marta Szajnik-Szczepańska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr Jakub Wysmułek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Anna Musiała z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Dawid Stawski z Politechniki Łódzkiej.

W programie mogą wziąć udział laureaci i stypendyści Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, posiadający stopień naukowy doktora.

Nabór do programu prowadzony jest w trybie ciągłym, a kwalifikacja odbywa się cztery razy do roku. W kolejnej rundzie kwalifikacyjnej rozpatrywane będą wnioski złożone do 30 września 2013 r.

Lista dotychczasowych uczestników i szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/kolejni-uczeni-skorzystaja-ze-wsparcia-mentorow/

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019