14.12.2019
PL EN
16.08.2013 aktualizacja 16.08.2013

MNiSW: nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki wyeliminuje dowolność ustalania dotacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnosi się w ten sposób do zarzutów przedstawionych w artykule „Rektorzy i PAN przeciwko samowoli ministra nauki”, opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Według podanych tam informacji Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) nie zgadzają się, aby wysokość środków przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej placówki naukowej była określana przez ministra nie jak dotychczas w formie decyzji, ale jedynie pisemnej informacji. Eliminuje to m.in. możliwość ewentualnego odwołania się od podjętego przez ministra postanowienia.

Jak wyjaśnia MNiSW w przesłanym PAP komunikacie, nie jest prawdą, że jednostki naukowe stracą możliwość odwoływania się od przekazanej im pisemnie informacji o wysokości naliczonej dotacji. „Nadal będzie to możliwe i stosowane przede wszystkim do weryfikacji poprawności użytych danych służących wyliczeniu wysokości dotacji na podstawie algorytmu” – czytamy w komunikacie resortu nauki.

Jak mówi cytowany w artykule prezes PAN prof. Michał Kleiber, środki dla placówek naukowych będą przyznawane na podstawie jednego wzoru, ale algorytm może nie przewidywać wszystkich okoliczności, które powinny zostać uwzględnione.

„Podobnie jak w przypadku finansowania szkolnictwa wyższego, ministerstwo proponuje finansowanie nauki na podstawie algorytmu poprzez obiektywne, mierzalne i możliwe do zweryfikowania kryteria. W ten sposób wyeliminowana zostanie jakakolwiek dowolność urzędników w naliczaniu wysokości przyznawanych funduszy i wykluczone zostaną nieprawidłowości” – argumentuje MNiSW w przesłanym PAP komunikacie.

Zdaniem MNiSW zmiany zaproponowane przez resort upraszczają procedury decyzyjne, ograniczają uznanie administracyjne, a także pozwolą na wcześniejsze przekazywanie jednostkom naukowym przyznanych środków finansowych.

„Artykuł ten wprowadza czytelników w błąd. Ponadto w artykule nie zostało uwzględnione stanowisko MNiSW, co prowadzi do jednostronnego przedstawienia poruszonego tematu. Opisana w tekście propozycja przyznawania środków finansowych na naukę nie tylko nie jest przejawem +samowoli+ ministra nauki, lecz tę samowolę eliminuje” – czytamy w przesłanym PAP komunikacie.

Projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw jest publicznie dostępny na stronie MNiSW (http://bip.nauka.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-finansowania-nauki-oraz-niektorych-innych-ustaw.html. Prace nad ostatecznym kształtem nowelizacji wciąż trwają.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019