26.06.2019
PL EN
23.08.2013 aktualizacja 23.08.2013

Archiwum „Uranii – Postępów Astronomii” trafiło do internetu – opublikowano pierwszą część

Wraz z ukazaniem się numeru 4/2013 czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” w internecie zostało udostępnione cyfrowe archiwum tego jednego z najstarszych polskich czasopism - poinformowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne, które jest wydawcą czasopisma

„Urania – Postępy Astronomii” to czasopismo popularnonaukowe poświęcone badaniom kosmosu. Najnowszy jego numer 4/2013, który jest już dostępny w sprzedaży, to już 766 wydanie czasopisma według numeracji ciągłej. „Urania” ukazuje się od 1922 roku, jest zatem jednym z najstarszych czasopism wydawanych w Polsce. Wtedy miała tytuł „Uranja”, gdyż taka była pisownia w języku polskim przed reformą ortografii.

Redakcja rozpoczęła proces skanowania całego archiwum „Uranii”. Planowane jest udostępnienie kompletnego zestawu numerów „Uranii” od roku 1922 do 2011, a także historycznych numerów „Postępów Astronomii”. Na razie w sieci umieszczono pierwszą partię materiałów, obejmującą lata 1922-1929. Opublikowane numery można przeglądać bez opłat pod adresem: http://urania.pta.edu.pl/archiwum

Pliki zostały udostępnione w formacie PDF. Każdy z zeskanowanych numerów jest dostępny jako osobny plik, a poza tym wszystkie numery z danego rocznika zebrano w jeden zbiór PDF. Skany rozpoznano automatycznym oprogramowaniem OCR, można więc przeszukiwać ich treść.

„Ponad 90 lat istnienia naszego pisma to kilkadziesiąt tysięcy stron ciekawych materiałów. Mimo, że część informacji się zdezaktualizowała wraz rozwojem nauki, to wiele nadal może być interesującymi ciekawostkami dla współczesnego czytelnika. Interesującymi i ważnymi nie tylko dla środowiska astronomów i miłośników astronomii, ale także dla historii polskiej nauki i działań w zakresie popularyzacji” - powiedział dr hab. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny „Uranii – Postępów Astronomii”.

„Opublikowaliśmy skany najstarszych numerów, poczynając od pierwszego oficjalnego z 1922 roku. Ale przed tym oficjalnym początkiem było podobno jeszcze w latach 1919-1921 kilka pierwszych zeszytów, pisanych na maszynie i nawet ponoć ręcznie, kopiowanych na powielaczu. Nie znamy nikogo, kto by taki zeszyt miał w swoim księgozbiorze” - dodał astronom.

Skanowanie przeprowadzono we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, dzięki czemu archiwalne „Uranie” można przeglądać także w zasobach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wyszukać w indeksach katalogu NUKAT, który jest centralnym katalogiem dla polskich bibliotek naukowych i akademickich. W przypadku Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej pliki są dostępne w popularnym w bibliotekach cyfrowych formacie DjVu. Kopie zapasowe skanów przekazano także do Krajowego Magazynu Danych (KMD).

Polskie Towarzystwo Astronomiczne zapowiada sukcesywne udostępnianie kolejnych partii cyfrowych wersji starych numerów „Uranii”. Adres do archiwum „Uranii – Postępów Astronomii” to: http://urania.pta.edu.pl/archiwum

PAP - Nauka w Polsce

cza/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019