27.05.2019
PL EN
27.08.2013 aktualizacja 27.08.2013

Eksperci ze świata będą obradować w Warszawie nad znaczeniem plazmy

Eksperci z całego świata obradować będą w Warszawie o badaniach plazmy i jej znaczeniu podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej badań i zastosowań plazmy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-6 września 2013 r.

Międzynarodowa Konferencja PLASMA-2013 (International Conference on Research and Applications of Plasmas) jest organizowana przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) w Warszawie, wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizycznym. Jak w przesłanym PAP komunikacie informują organizatorzy, na konferencję PLASMA-2013 zgłosiło się już ponad 140 uczestników z różnych krajów.

Plazmą - w dużym skrócie - jest zjonizowany gaz. Przewodzi on prąd i reaguje na pole elektryczne czy magnetyczne. Plazma nazywana jest czasem czwartym stanem materii. Naukowcy - tłumacząc, czym jest plazma - stosują czasem porównanie do czterech żywiołów: jeśli ziemia - to ciała stałe, woda - to płyny, a powietrze - to gazy, to ogień - byłby wtedy plazmą.

Badania i zastosowania plazmy w różnych dziedzinach nauki i techniki rozwijane są bardzo intensywnie na całym świecie. Ważnym celem badań plazmy gorącej jest opanowanie kontrolowanej syntezy (fuzji) termojądrowej dla przyszłej produkcji energii użytecznej w sposób bezpieczny dla ludności i środowiska. Plazma niskotemperaturowa znajduje różne zastosowania technologiczne, m.in. w elektronice, technice kosmicznej i modyfikacji właściwości materiałów.

Konferencje z cyklu PLASMA były organizowane od 1993 roku, najczęściej - w Polsce. Głównym celem kolejnych konferencji jest tworzenie forum naukowego do pogłębionej dyskusji i oceny postępu w badaniach w zakresie fizyki i technologii plazmy oraz fuzji termojądrowej. Konferencja - jak mówią organizatorzy - uzyskała renomę ważnego międzynarodowego wydarzenia naukowego o szczególnym znaczeniu dla kontaktów środowisk badawczych w Europie Wschodniej i Zachodniej. Umożliwia ona także spotkania młodych naukowców z doświadczonymi uczonymi z renomowanych ośrodków krajowych i zagranicznych.

W Polsce badaniami plazmowymi i termojądrowymi zajmuje się kilka ośrodków. Są to: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Opolski oraz kilka grup naukowych w innych uczelniach i instytutach.

IFPiLM koordynuje w Polsce prace dotyczące fuzji termojądrowej w układach tokamak i stellarator w ramach programu Asocjacji EURATOM-IFPiLM i fuzji laserowej w ramach europejskiego projektu HiPER.

Szczegółowe informacje o konferencji PLASMA-2013 są dostępne w internecie na stronie: http://plasma2013.ipplm.pl.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019