23.05.2018
PL EN
19.09.2013 aktualizacja 19.09.2013

Kudrycka: Polska i Austria będą finansować Instytut Nauk o Człowieku

Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku - od lat 80. jedno z najważniejszych centrów wymiany intelektualnej między Wschodem i Zachodem Europy - będzie finansowany przez rządy Polski i Austrii - poinformowała w czwartek minister nauki Barbara Kudrycka na rządowym blogu.

"Cieszę się, że premier Donald Tusk podpisał właśnie zgodę na rozpoczęcie negocjacji pomiędzy ministrami nauki Polski i Austrii. Oba państwa podpiszą umowę, w której zobowiązują się do wyłożenia 750 tysięcy euro na działalność Instytutu Nauk o Człowieku w latach 2014 – 2016. Dzięki tym środkom możliwa będzie organizacja debat, konferencji i spotkań, ale nade wszystko sfinansowanie stypendiów dla studentów i doktorantów z całej Polski, podejmujących badania humanistyczne i społeczne, pomagające lepiej rozumieć współczesne zjawiska polityczne, społeczne i gospodarcze" - wyjaśnia minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Chodzi o Instytut Nauk o Człowieku (Institut fuer die Wissenschaften dem Menschen – IWM) w Wiedniu. Założyło go w 1982 dwóch filozofów z Polski i filozof z Niemiec - ks. Józef Tischner, Krzysztof Michalski i Hans-Georg Gadamer.

"Dzięki niemu Wiedeń szybko stał się miejscem spotkań intelektualistów z Europy Środkowej i Wschodniej z najwybitniejszymi osobowościami Zachodu. Miejscem debaty o pokoju i przebaczeniu w czasach, gdy żelazna kurtyna już opadała. Centrum wybiegającego w przyszłość myślenia o zjednoczonej Europie" - pisze Kudrycka.

Minister przywołała słowa Jana Pawła II, który wspierał ideę działania Instytutu od samego początku i w 2003 roku, z okazji 20-lecia istnienia Instytutu pisał, że wydarzenia 1989 r. i przyspieszone tempo jednoczenia się Europy pokazały, że istnieje potrzeba systematycznej analizy naukowej, szeroko zakrojonych dyskusji i konkretnych propozycji, czyli tego, co zawsze było celem prac Instytutu.

"Ostatecznie bowiem każde rozwiązanie poważnych kryzysów, jakie przeżywa współczesne społeczeństwo, oraz każdy wysiłek podejmowany w celu zbudowania przyszłości bardziej godnej człowieka muszą opierać się na poszanowaniu wrodzonej godności i duchowej wielkości każdej osoby ludzkiej. Konieczny jest również szacunek dla bogatej różnorodności kultur oraz wartości religijnych" - cytuje słowa papieża Kudrycka.

Dziś Instytut Nauk o Człowieku realizuje ambitne projekty badawcze w naukach humanistycznych i społecznych. "Nieustannie zabiega o dobry dialog dla przyszłości Europy, przyznaje młodym badaczom liczne stypendia – wśród nich te im. ks. Józefa Tischnera czy Bronisława Geremka. Z Instytutem związani są znakomici uczeni, publicyści i politycy, m.in. Timothy Garton Ash, Joschka Fischer, Jerzy Szacki czy Timothy Snyder" - dodaje minister.

Jak wyjaśnia, finansowanie działalności instytutu przez rządy Austrii i Polski jest swoistą realizacją testamentu zmarłego w lutym tego roku prof. Krzysztofa Michalskiego. "Profesor Krzysztof Michalski w czasie jednego z naszych ostatnich spotkań w ministerstwie nauki zabiegał o to, by Instytut mógł zyskać stabilne finansowanie" - pisze Kudrycka i wyraża nadzieję, że dzięki rządowym funduszom uda się sfinansować stypendia imienia prof. Michalskiego.

"Oby trafiły do młodych badaczy, którzy - tak jak on - swoją wiedzą i badaniami naukowymi wspierają ideę człowieka w nowoczesnym społeczeństwie - otwartego i tolerancyjnego, potrafiącego zasypywać społeczne podziały w najskuteczniejszy sposób: mądrą, spokojną, naukową debatą" - podkreśla.

PAP - Nauka w Polsce

ula/ tot/ ura/

Copyright © Fundacja PAP 2018