14.12.2019
PL EN
03.10.2013 aktualizacja 03.10.2013

Resort nauki przyznał stypendia dla młodych badaczy

Ponad cztery tysiące złotych miesięcznie będą otrzymywać laureaci stypendiów dla młodych naukowców. W środę ministerstwo nauki przyznało je 137 osobom - poinformował resort w komunikacie.

"W VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 500 wniosków. Spośród nich wyłoniono 137 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych" - napisano w komunikacie ministerstwa, przysłanym PAP w środę.

Stypendia przyznawane są naukowcom do 35. roku życia, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

"Dzięki przyznawanym co roku stypendiom dla wybitnych młodych naukowców możemy wspierać rozwój karier najlepszych uczonych z młodego pokolenia. To nagroda za ich pasję naukową i przekraczanie naukowych granic. Gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom tego prestiżowego stypendium" - podkreśliła minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Stypendia przyznawane są na okres od roku do 3 lat. Laureaci będą dostawać ponad cztery tysiące złotych miesięcznie. W 2013 roku resort nauki przeznaczy na stypendia ponad 22 mln zł.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Wnioski składa instytucja zatrudniająca młodego badacza. Ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

PAP - Nauka w Polsce

ula/ krf/ jbr/

Copyright © Fundacja PAP 2019