15.12.2019
PL EN
11.10.2013 aktualizacja 11.10.2013

Polska Akademia Nauk ma przygotować wykaz zbędnych nieruchomości

Polska Akademia Nauk (PAN) do 2015 roku powinna przygotować wykaz swoich nieruchomości, które nie są konieczne do realizacji jej celów statutowych - powiedziała w czwartek w Sejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

"Na mocy ustawy z 2011 roku o Polskiej Akademii Nauk minister nauki przejął nadzór finansowy nad zarządzaniem nieruchomościami PAN. Do 30 września PAN miała przekazać wykaz nieruchomości niezbędnych oraz tych, które pozostają w rezerwie PAN" - powiedziała w czwartek w Sejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. "Za niezbędne do realizacji celów statutowych PAN uznano m.in. trzy Domy Pracy Twórczej PAN: w Zakopanem, Wierzbie i Jabłonnie oraz - mam nadzieję - Dom Rencisty w Konstancinie. Te jednostki PAN zamierza objąć audytem" - dodała Kudrycka.

Jak wyjaśniła, PAN analizuje teraz wszystkie nieruchomości, które mają być uznane za zbędne. "PAN ma czas do 2015 roku na sporządzenie wykazu nieruchomości zbędnych. Odnosi się to w szczególności do ośrodków, które mają jeszcze nieuregulowany status prawny" - powiedziała minister.

W wyniku działań porządkujących za zbędne Akademia uznała cztery obiekty: Dom Pracy Twórczej w Świnoujściu, Dom Pracy Twórczej w Szczyrzycu, już zamknięty ośrodek konferencyjny w Mogielanach, Dom Pracy Twórczej Mądralin w Otwocku. "Ta nieruchomość ma nieuregulowany status prawny i trudno jest o jej wykorzystanie" - zaznaczyła Kudrycka.

Według ustawy o Polskiej Akademii Nauk prezes PAN może tworzyć i likwidować inne jednostki organizacyjne, w tym Domy Pracy Twórczej. Prowadzą one samodzielną gospodarkę finansową, na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez prezesa PAN. Prezes PAN nadaje im też statut określający zasady działania i strukturę organizacyjną, a także nadzoruje ich działalność. Koszty swojej działalności domy finansują z uzyskanych przychodów pozabudżetowych, świadcząc usługi takie, jak organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, wypoczynku dla członków i pracowników PAN.

"Domy Pracy Twórczej i ośrodki konferencyjne mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji podmiotowej na dany rok. Dotacja taka jest przyznawana, gdy planowane przychody pozabudżetowe nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania obiektów. Dom Pracy Twórczej Mądralin w 2013 roku otrzymał 300 tys. zł, w Wierzbie 200 tys., a w Jabłonnie 530 tys. zł, Dom Rencisty w Konstancinie ponad 1 mln 700 tys." - mówiła minister Kudrycka.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019