14.12.2019
PL EN
13.10.2013 aktualizacja 13.10.2013

Prezydent nominował 61 profesorów

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w piątek akty nominacyjne 61 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Andrzej BER - profesor nauk o Ziemi, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

2. Elżbieta BEZAK-MAZUR - profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3. Ireneusz BIAŁOBRZEWSKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4. Bartosz BROŻEK - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5. Kvetoslava BURDA - profesor nauk fizycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

6. Sławomir CHLABICZ - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

7. Janusz CHRUŚCIEL - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

8. Piotr CYSEWSKI - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9. Bogusława CZARNIK-MATUSEWICZ - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Wrocławski

10. Jan DEJA - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

11. Piotr DYCZEK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

12. Bartłomiej FURMAN - profesor nauk chemicznych, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

13. Elżbieta GODLEWSKA - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

14. Anna GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ - profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

15. Ksiądz Wojciech GUZEWICZ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

16. Andrzej JAKUBECKI - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

17. Romuald KALINOWSKI - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

18. Małgorzata KOKOCIŃSKA - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

19. Marian KOPCZEWSKI - profesor nauk społecznych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

20. Małgorzata KORZYCKA-IWANOW - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski

21. Elżbieta KOŚCIK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

22. Marek KOZŁOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska

23. Jan KRASICKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

24. Stanisław KRUCZYŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska

25. Ireneusz KRZEMIŃSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

26. Jerzy KWAŚNIEWSKI - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

27. Zbigniew LASOCIK - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski

28. Jacek LEOCIAK - profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

29. Andrzej LORENZ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

30. Andrzej MACHOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska

31. Ireneusz MAJSTEREK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

32. Wojciech MICHAŁOWSKI - profesor nauk technicznych, University of Ottawa, Kanada

33. Wojciech MOKRZYCKI - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

34. Marek MOSKAŁA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

35. Marek NIEZGÓDKA - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Warszawski

36. Anna NOWAK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

37. Henryk NOWAK - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska

38. Maria NOWAK - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

39. Andrzej OCHAŁA - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

40. Aleksandra OLMA - profesor nauk chemicznych, Politechnika Łódzka

41. Mariusz PAPP - profesor nauk medycznych, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

42. Ewa PIOTROWSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

43. Jarosław POZNAŃSKI - profesor nauk biologicznych, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

44. Tomasz SOBIERAJ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

45. Elżbieta SOCHACKA - profesor nauk chemicznych, Politechnika Łódzka

46. Zbigniew SZELĄG - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

47. Monika SZTURMOWICZ - profesor nauk medycznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

48. Mikołaj SZYMAŃSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

49. Joanna SZYMKIEWICZ-DANGEL - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

50. Jacek UNOLD - profesor nauk ekonomicznych, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

51. Veneta VIDENOVA-ADRABIŃSKA - profesor nauk chemicznych, Politechnika Wrocławska

52. Eligiusz WAJNRYB - profesor nauk technicznych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

53. Jerzy WEYMAN - profesor nauk matematycznych, Northeastern University Boston, USA

54. Wojciech WOJAKOWSKI - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

55. Halina ZADORA - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

56. Stanisław ZAJĄCZEK - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

57. Piotr ZAPLETAL - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

58. Paweł ZEIDLER - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

59. Wojciech ZIELIŃSKI - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

60. Ewa ZIĘTKIEWICZ - profesor nauk medycznych, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

61. Alina ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski. 

PAP - Nauka w Polsce

zan/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019