15.12.2018
PL EN
24.10.2013 aktualizacja 24.10.2013

Konkurs dla studentów o energetyce jądrowej

Najlepsze prace z różnych dziedzin wiedzy poruszające temat energetyki jądrowej nagrodzi w ramach programu „Atom dla Nauki” spółka PGE EJ 1. Nagrodami są wyjazdy studyjne do działającej bądź będącej w budowie elektrowni jądrowej na świecie. Konkurs obejmuje socjologię, turystykę, komunikację społeczną, fizykę, radiobiologię, ekonomię oraz prawo.

"Nasz program i konkursy odbywające się w jego ramach adresujemy nie tylko do energetyków czy fizyków, ale również socjologów, ekonomistów czy prawników. Wierzę, że program pozwoli studentom zobaczyć szanse, jakie dla ich rozwoju zawodowego i naukowego oferuje energetyka jądrowa. Zależy nam zarówno na kształceniu nowych kadr, jak i na rzetelnej dyskusji o energetyce jądrowej (...)" – mówi Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1.

Konkurs będzie opierał się na rozwiązaniu wybranego zadania. Socjologowie muszą zaplanować badanie, które pozwoli opisać, zrozumieć i zmapować potencjalny konflikt społeczny wokół lokalizacji elektrowni jądrowej. Studenci turystyki przygotują koncepcję rozwoju potencjału turystycznego gminy, w której planowana jest lokalizacja elektrowni jądrowej. Z kolei studenci kształcący się w obszarze komunikacji społecznej zaplanują działania komunikacyjne skierowane do społeczności lokalnej na takim terenie.

Przyszli fizycy oszacują i porównają dawki skuteczne otrzymane w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące. Radiobiolodzy zaplanują badania, które pozwoliłyby na długofalową ocenę ewentualnych skutków promieniowania na ludzi i środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej.

Adepci ekonomii poszukają odpowiedzi na pytanie, czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o włączeniu do tzw. miksu energetycznego energetyki atomowej. Prawnicy rozstrzygną, czy słusznym jest przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów, jeżeli wykonawca zobowiąże się do udzielenia części zamówień podwykonawcom z terenu Polski lub regionu lokalizacji potencjalnej elektrowni atomowej.

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach PGE EJ 1 przewidziało nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do działającej lub budowanej elektrowni jądrowej. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł, a trzeciego – w wysokości 2 tys. zł.

Ogólnopolski konkurs dla studentów jest realizowany w ramach programu współpracy PGE z uczelniami wyższymi „Atom dla Nauki”. Konkurs został ogłoszony w środę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykład pt. "Czy jesteśmy gotowi polubić energetykę jądrową?" wygłosił prof. Andrzej Kraszewski.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz szczegółowe zadania będzie można znaleźć na stronie www.swiadomieoatomie.pl w zakładce „Atom dla nauki”.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

kol/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2018