05.12.2019
PL EN
25.10.2013 aktualizacja 25.10.2013

Mistrzowie nauki nagrodzeni przez FNP

Po 300 tys. zł otrzymało 19 wybitnych naukowców nagrodzonych w programie MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W czwartek nagrodzeni otrzymali dyplomy i spotkali się z ubiegłorocznym laureatem Nagrody Nobla z dziedziny chemii Brianem Kobilką.

W programie MISTRZ nagradzani są wyróżniający się doświadczeni badacze podejmujący nowe kierunki badań. Podczas uroczystości dyplomy wręczono laureatom niedawno rozstrzygniętego konkursu obejmującego nauki chemiczne i nauki o materiałach oraz ubiegłorocznego konkursu dla badaczy związanych z naukami matematyczno-fizycznymi i inżynierskimi. Suma nagród przyznanych w tych konkursach to 5,7 mln zł.

"Laureaci mają dowolność w tym, na co przeznaczą pieniądze. Ufamy tym, których wybraliśmy i wychodzimy z założenia, że oni wiedzą lepiej niż my, na co warto wydać te środki" - podkreślał prezes FNP, prof. Maciej Żylicz.

Wśród naukowców, którzy odbierali w czwartek dyplom, znalazł się m.in. prof. Jacek Ulański z Politechniki Łódzkiej, który pracuje nad drukowanymi tranzystorami. Dzięki takiej technologii w przyszłości można byłoby produkować tanią i elastyczną elektronikę. Kolejnym z nagrodzonych jest dr hab. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który opracowuje nowe metody manipulacji maleńkimi kroplami cieczy, co pozwoliłoby kontrolować tysiące reakcji chemicznych jednocześnie.

W dziedzinie chemii i nauk o materiałach nagrodę dostali również profesorowie: Grzegorz Chałasiński, Ewa Górecka, Daniel Gryko, Grzegorz Karczewski, Janusz Zbigniew Lewiński, Józef Adam Liwo i Marek Samoć.

Wśród nagrodzonych w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich znalazł się m.in. prof. Arkadiusz Wójs z Politechniki Wrocławskiej, który bada nanoukłady w ekstremalnych warunkach - w silnym polu magnetycznym i niskich temperaturach - pod kątem zastosowań w informatyce kwantowej. Grant przyznano również prof. Bożenie Czerny z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, która zajmuje się zagadnieniem ciemnej energii. Z kolei dr hab. Krzysztof Belczyński z Uniwersytetu Warszawskiego dzięki środkom z FNP może kontynuować rozbudowę komputerowego modelu Wszechświata.

Innymi laureatami w tej kategorii zostali profesorowie: Andrzej Bartoszewicz, Teodor Paweł Gotszalk, Lech Tadeusz Januszkiewicz, Piotr Kossacki, Mieczysław Mastyło, Robert Moszyński i Maciej Ogorzałek.

Honorowym gościem spotkania był prof. Brian Kobilka, który wspólnie z Robertem Lefkowitzem otrzymał w 2012 r. Nagrodę Nobla z dziedziny chemii. Noblista wygłosił wykład o swoich badaniach nad receptorami związanymi z białkiem G. Jest to ważna grupa receptorów, dzięki którym komórki wyczuwają zmiany środowiska i mogą się do niego zaadaptować. To właśnie dzięki nim możemy czuć zapachy czy widzieć. "Kiedy zaczynaliśmy badania nad tymi receptorami, nie wiedzieliśmy, jak one wyglądają i nie wiedzieliśmy, jak dużą stanowią rodzinę" - mówił Kobilka. Zaznaczył, że do dziś w ludzkim genomie zidentyfikowano aż 800 takich zakodowanych receptorów. Poza tym okazuje się, że duża część leków oddziałuje z tymi receptorami.

Program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest realizowany od 1998 r. Obecnie grono laureatów tego programu liczy niemal 200 badaczy. Celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im maksymalnie trzyletnich subsydiów przeznaczonych na zintensyfikowanie prowadzonych dotychczas prac lub podejmowanie nowych kierunków badań. Subsydia przyznawane są w trybie zamkniętego konkursu, co roku w innym obszarze nauki. Kandydatów do subsydium nominują autorytety naukowe ze wszystkich dziedzin.

FNP istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/ jbr/

Copyright © Fundacja PAP 2019