15.12.2019
PL EN
07.11.2013 aktualizacja 07.11.2013

Niemal 378 mln zł od NCBR na infrastrukturę informatyczną nauki

Blisko 378 mln zł przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. W konkursie wyłoniono łącznie dziesięć instytutów naukowych i szkół wyższych.

"Przekazane środki umożliwią naukowcom prowadzenie badań i prac rozwojowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Zmodernizowana infrastruktura będzie także mogła być wykorzystywana do łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi" - informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na swojej stronie internetowej.

Sześć projektów, w których wartość wydatków wynosi mniej niż 15 mln zł, dofinansowano łączną kwotą blisko 72 mln 900 tys. zł. Niecałe 15 mln zł otrzymały: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Instytut Geofizyki PAN w Warszawie i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Ponad 9 mln zł otrzymała Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, a ponad 5 mln zł Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z Poznania.

Z kolei czterem projektom o wartości wydatków sięgających co najmniej 15 mln zł NCBR przyznało 305 mln zł. Najwięcej - blisko 105 mln zł - otrzymało Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET - Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ponad 80 mln zł przyznano Interdyscyplinarnemu Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, blisko 80 mln zł Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN z Poznania. Niemal 40 mln zł otrzyma Politechnika Gdańska.

Konkurs zrealizowano w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” Programu Innowacyjna Gospodarka. Był to ostatni konkurs w perspektywie finansowej 2007-2013. O dofinansowanie mogły starać się jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo przemysłowych, uczelnie, jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe), Centra Komputerów Dużej Mocy, a także spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku. W ramach POIG na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki przeznaczonych zostało w sumie 1,5 mld zł.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019