05.12.2019
PL EN
06.11.2013 aktualizacja 06.11.2013

W czwartek w Warszawie inauguracja unijnego programu Horyzont 2020

Ponad 70 mld euro przeznaczy Unia Europejska na badania naukowe w ramach programu Horyzont 2020. Zainaugurują go w czwartek w Warszawie minister nauki Barbara Kudrycka i komisarz ds. badań, innowacji i nauki Maire Geoghegan-Quinn.

Horyzont 2020 to kolejny 7-letni program ramowy (2014-2020) Unii Europejskiej związany z finansowaniem badań i innowacji, ale największy w historii. Budżet poprzedniego 7. Programu Ramowego (2007-2013) wynosił prawie 54 mld euro.

Celem Horyzontu 2020 jest m.in. zapewnienie nowego, uproszczonego modelu finansowego (co ma usprawnić rozlicznie projektów), zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym.

Jak przypomniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), program Horyzont 2020 skupia się na trzech głównych obszarach (tzw. filarach).

Pierwszym z nich jest "Doskonałość w nauce" (excellence in science). W ramach tego obszaru finansowane mają być pionierskie badania. Najlepszym naukowcom i ich zespołom przyznawane będą granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Poza tym środki przeznaczone będą na międzynarodowe badania, których celem będzie udoskonalenie lub opracowanie nowych technologii. W tym filarze będą też przyznawane stypendia Marii Skłodowskiej-Curie i finansowana będzie infrastruktura badawcza.

Drugi filar programu Horyzont 2020 to "Wiodąca pozycja w przemyśle" (industrial leadership). W ramach tego obszaru mają być finansowane badania, które wzmocnią rolę UE w przemyśle. Środki będą przeznaczone na badania z obszarów ważnych dla gospodarki (m.in. teleinformatyki, mikro- i nanoelektroniki, fotoniki, nanotechnologii czy technologii kosmicznych). Unia chce też zapewnić dostęp do instrumentów finansowania ryzyka na styku badań i wdrożeń, a także wspierać rozwój innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Ostatnim z filarów programu są badania na rzecz wyzwań społecznych (societal challenges). W tym obszarze mają być finansowane badania z dziedzin ważnych dla społeczeństwa takich jak: zdrowie, zmiany demograficzne, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz, ekologiczna energia i transport, klimat.

Program Horyzont 2020 ma być jednym z kilku mechanizmów finansowych, w ramach których polscy badacze i innowatorzy mogą się ubiegać o środki na swoje prace. Naukowcy, uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze mogą jeszcze korzystać z Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR), Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER), Polska Wschodnia (PO PW), a także z regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/ mag/

Copyright © Fundacja PAP 2019