05.12.2019
PL EN
15.11.2013 aktualizacja 15.11.2013

77 proc. badanych uważa, że nauka jest pozytywna dla społeczeństwa

Ponad trzy czwarte (77 proc.) Europejczyków uważa, iż nauka i technologia ma pozytywny wpływ na społeczeństwo - wynika z badania opinii społecznej Eurobarometr. Tylko dwóch na pięciu respondentów czuje się poinformowanych o tym, co dzieje się w nauce.

Zainteresowanie rozwojem nauki i technologii wyraziła ponad połowa wszystkich badanych (53 proc.), jednak tylko 40 proc. badanych stwierdziło, że czuje się odpowiednio poinformowanych o tym, co dzieje się w tym sektorze (w Polsce to tylko 37 proc. ankietowanych).

Czterech na pięciu uczestników badania (80 proc.) zgodziło się ze stwierdzeniem, że Unia Europejska powinna promować europejskie standardy etyczne prowadzenia badań naukowych, a 86 proc. sądzi, że badania naukowe powinny jednakowo uwzględniać potrzeby mężczyzn i kobiet. Z kolei ponad połowa ankietowanych (55 proc.) jest zdania, że jeśli chodzi o decyzje dotyczące nauki i technologii, potrzebny jest dialog publiczny.

Nieco mniej niż połowa (47 proc.) respondentów deklaruje, że uczyła się nauk ścisłych lub technologii w szkole, na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej lub w innej placówce (w Polsce jest to 35 proc. badanych).

Większość respondentów (65 proc.) uważa, że rządy ich krajów nie robią wystarczająco dużo, aby stymulować zainteresowanie młodych ludzi tymi dziedzinami nauki. Z badania wynika, że większość Europejczyków czerpie informacje na temat rozwoju nauki z telewizji (65 proc.), a w dalszej kolejności z gazet (33 proc.), stron internetowych (32 proc.) i czasopism (26 proc.).

Badania Eurobarometru skomentowała komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, Maire Geoghegan-Quinn. „Wyniki tego badania pokazują, że Europejczycy pozytywnie postrzegają rolę, jaką nauka i technologia odgrywają dla społeczeństwa, ale jednocześnie oczekują, że ich systemy wartości i obawy będą brane pod uwagę przez naukowców i polityków - powiedziała komisarz. - Głównym celem kolejnego unijnego programu badań i innowacji +Horyzont 2020+ jest osiągnięcie równowagi właśnie w tej sferze. Obecnie musimy zwiększyć wysiłki, aby nawiązać ze społeczeństwem dialog na temat nauki i zainteresować większą liczbę młodych ludzi zawodami związanymi z nauką i innowacjami”.

Badanie Eurobarometru oceniające stosunek obywateli UE do nauki i innowacji zostało przeprowadzone w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej (bez udziału Chorwacji) w formie wywiadów bezpośrednich. Wywiady przeprowadzano z ponad 27 tys. respondentów z różnych grup społecznych i demograficznych od 26 kwietnia do 14 maja 2013 r.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/ mow/

Copyright © Fundacja PAP 2019