14.12.2019
PL EN
23.11.2013 aktualizacja 23.11.2013

Prezydent wręczył nominacje 65 profesorom

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w piątek w Warszawie akty nominacyjne 65 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nominacje profesorskie otrzymali:

1. Janusz ANTOSZCZYK - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

2. Klaus BACHMANN - profesor nauk społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

3. Ryszard BARTNIK - profesor nauk technicznych, Politechnika Opolska

4. Jacek BARTYZEL - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. Jolanta BLICHARZ - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski

6. Zbigniew BURCIU - profesor nauk technicznych, Akademia Morska w Gdyni

7. Bożena CWALINA-AMBROZIAK - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

8. Beata CYWIŃSKA - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Łodzi

9. Katarzyna CZACZYK - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10. Stanisław CZAJA - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11. Krystyna CZEKOŃSKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

12. Tomasz DASZKIEWICZ - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13. Barbara DOŁĘGOWSKA - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

14. Andrzej DOWGIAŁŁO - profesor nauk rolniczych, Politechnika Koszalińska

15. Bogusława DRELICH-SKULSKA - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

16. Włodzimierz DROŻDŻ - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

17. Andrzej DZIADZIO - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

18. Dariusz DZIKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

19. Witold ELSNER - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska

20. Marek FARYNA - profesor nauk technicznych, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

21. Monika FEDYK-KLIMASZEWSKA - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Gdańsku

22. Tomasz GEDRANGE - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

23. Danuta GÓRECKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

24. Ewa GRABSKA - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

25. Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski

26. Joanna IMIELSKA - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

27. Marek JAKUSZEWSKI - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

28. Józef JASIŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska

29. Małgorzata JĘDRYCZKA - profesor nauk rolniczych, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

30. Urszula KALINA-PRASZNIC - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski

31. Krzysztof KALIŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska

32. Waldemar KAMIŃSKI - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

33. Marta MAKARA-STUDZIŃSKA - profesor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

34. Zenia MICHAŁOJĆ - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

35. Andrzej MITAS - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

36. Alicja NASIŁOWSKA-BARUD - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

37. Ksiądz Janusz NAWROT - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

38. Piotr NITA - profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

39. Barbara NIWIŃSKA - profesor nauk rolniczych, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

40. Ksiądz Marian NOWAK - profesor nauk społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

41. Magdalena OLSZANECKA-GLINIANOWICZ - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

42. Adam OPALSKI - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski

43. Elżbieta PADUCH-CICHAL - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

44. Wiesława PIĄTKOWSKA-STEPANIAK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Opolski

45. Joanna PIECH-KALARUS - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

46. Edward PLIŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska

47. Andrzej POSMYK - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

48. Ojciec Roland PREJS - profesor nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

49. Izabela PROKOP - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

50. Anna PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

51. Ksiądz Wiesław PRZYGODA - profesor nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

52. Antoni RYNIECKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

53. Ojciec Ryszard SIKORA - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

54. Marek SMOLAK - profesor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

55. Zenon STACHOWIAK - profesor nauk społecznych, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

56. Piotr STRZAŁKOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

57. Henryk SZLAJFER - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

58. Tadeusz TATARA - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska

59. Jan TROJAN - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

60. Bożena TYRAKOWSKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

61. Wojciech WAKULIŃSKI - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

62. Krzysztof WALCZAK - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska

63. Krzysztof WÓJTOWICZ - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski

64. Zenon ZAMIAR - profesor nauk społecznych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

65. Jacek ZDYBEL - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

PAP - Nauka w Polsce 

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019