15.12.2019
PL EN
28.11.2013 aktualizacja 28.11.2013

Anna Komorowska wręczyła stypendia pomostowe

Ponad 30 młodych ludzi odebrało z rąk małżonki prezydenta Anny Komorowskiej stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. XII edycję Programu Stypendiów Pomostowych zainaugurowano w środę w Warszawie.

"Ta inicjatywa jest pomocną dłonią, wyciągniętą do młodych, ambitnych i odważnych ludzi" - tak o programie stypendiów pomostowych mówiła Anna Komorowska, która tegoroczną edycję objęła honorowym patronatem. "Przysłowie rzymskie mówi: audaces fortuna iuvat, co znaczy: szczęście sprzyja odważnym. Jesteście odważni, bo po pierwsze - mimo obiektywnych, poważnych trudności zdecydowaliście się kontynuować naukę, a to dowód dużej odwagi. Odważyliście się też zwrócić o pomoc po stypendium, nie baliście się tego, nie wstydziliście się" - powiedziała podczas inauguracji programu w Pałacu Prezydenckim.

Program Stypendiów Pomostowych objął w tym roku 1300 osób. We wcześniejszych edycjach przyznano niemal 17 tys. stypendiów. Stypendium na I rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało ponad 12 tysięcy absolwentów szkół średnich, w tym 821 w ramach obecnej, XII edycji.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2002 roku. Jego adresatami są maturzyści przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący ze wsi i małych miast, zwłaszcza dzieci z rodzin pracowników byłych PGR. O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o niskich dochodach, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

"Program otwiera przed uczniami szkół średnich perspektywę uzyskania stypendium od zaraz, od pierwszego miesiąca studiów, co z pewnością wielu z nich zachęca do przekroczenia trudnego progu szkoły wyższej mimo trudnych warunków materialnych w rodzinie" - podkreślił prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński.

Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mają też szansę na wsparcie w kolejnych latach: na drugi rok studiów - w ramach konkursu "Prymus". Mogą się też ubiegać o stypendia korporacyjne na trzeci i czwarty rok studiów, stypendia w ramach inicjatywy "Studiuj za Granicą", staże w renomowanych amerykańskich firmach (dzięki Polsko-Amerykańskiej Inicjatywie Stażowej) oraz stypendia doktoranckie.

"Pod skrzydłami programów stypendiów pomostowych i wszystkich partnerów jestem już trzeci rok. Mogę powiedzieć, że drzwi, które się przede mną otworzyły dzięki zostaniu członkiem tego programu - otworzyły przede mną świat możliwości prawie nieskończonych. Mogłam wygłosić swoje pierwsze wystąpienie na konferencji naukowej, mogłam spotkać się z niesamowitymi ludźmi podczas warsztatów dla pomostowych liderów, a może w przyszłym roku będę już mogła studiować na uczelni zagranicznej w ramach wymiany programu Erasmus" - mówiła studentka Politechniki Łódzkiej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, Małgorzata Gałka.

Fundatorem stypendiów jest koalicja różnych organizacji i instytucji, w tym także sieci blisko 100 organizacji pozarządowych - podkreślił Koźmiński. Na realizację dwunastu edycji partnerzy przeznaczyli niemal 78 mln zł.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ agt/ jra/

Copyright © Fundacja PAP 2019