15.12.2019
PL EN
15.01.2014 aktualizacja 15.01.2014

Nowe konkursy o granty ERC

Od 1,5 do 2,5 miliona euro na każdy twórczy i nowatorski projekt - tyle otrzymają od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) zwycięzcy nowych konkursów w Programie Horyzont 2020.

ERC finansuje pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. O pieniądze mogą starać się naukowcy na każdym etapie kariery.

Jak poinformował Wiesław Studencki z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, można starać się o trzy typy grantów na pięcioletnie projekty. KPK oferuje polskim uczonym pomoc w przygotowaniu wniosków konkursowych.

"Starting Grants" przeznaczone są dla początkujących naukowców (2-7 lat po doktoracie), pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy i osiągnąć niezależność naukową. Na ten cel można otrzymać 1,5 mln euro euro. W tym konkursie należy się spieszyć ze składaniem wniosków - termin mija 25 marca.

Naukowcy u progu samodzielności badawczej (7-12 lat po doktoracie), którzy chcą wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność naukową, mogą starać się o "Consolidator Grants". Projekt może mieć budżet do 2 mln euro, a wnioski przyjmowane będą do 20 maja.

"Advanced Grants" to pieniądze na projekty prowadzone przez naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku badawczym. W tym przypadku budżet jest najwyższy i może osiągnąć 2,5 mln euro. Termin składania dokumentów upłynie 21 października.

Tematykę badań określają sami naukowcy. Projektem kieruje jego autor – lider zespołu, który wybiera miejsce realizacji badań. Wybrana przez lidera instytucja musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych.

Każdy wniosek oceniany będzie przez co najmniej czworo ekspertów. O przyznaniu funduszy zdecyduje jakość projektu, na którą składają się życiorys i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu.

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania wniosku uzyskać można pod adresem: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Wnioski składa się drogą elektroniczną pod tym samym adresem. Pytania dotyczące konkursów oraz przygotowania wniosków można kierować pod adres mailowy: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019