14.12.2019
PL EN
20.01.2014 aktualizacja 20.01.2014

Minister nauki: studenci i doktoranci powinni współtworzyć dotyczące ich rozwiązania

Bezpłatne udostępnianie podręczników w formie elektronicznej, efektywniejsze kształcenie na studiach „miękkich kompetencji", to niektóre tematy spotkania minister nauki Leny Kolarskiej-Bobińskiej ze studentami i doktorantami. "W tworzeniu rozwiązań służących studentom i doktorantom muszą brać udział sami zainteresowani" - zaznaczyła minister.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie MNiSW, podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz organizacji studenckich minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że w tworzeniu nowych rozwiązań służących studentom i doktorantom muszą brać udział sami zainteresowani". "Chciałabym żeby nasze spotkania miały formę cykliczną, wtedy łatwiej będzie nam znaleźć te najkorzystniejsze dla was rozwiązania" – dodała.

Minister nauki przedstawiła pomysł bezpłatnego udostępnienia podręczników w formie elektronicznej. "Do tej pory resort dofinansował ok. 300 +papierowych+ podręczników, co kosztowało budżet ok. 9 mln zł rocznie" – powiedziała prof. Kolarska-Bobińska. "Dzięki zastąpieniu ich e-podręcznikami, będziemy mogli wspierać finansowo znacznie większą liczbę tytułów, a także docierać z nimi do szerszej liczby odbiorców" - wyjaśniła.

Wśród tematów poruszonych podczas spotkania znalazła się m.in. kwestia poprawy jakości kształcenia na uczelniach wyższych. Minister podkreśliła, że należy zadbać o transparentny system informacji o kondycji uczelni. "Przyszli studenci powinni wybierać takie uczelnie, które są w stanie zapewnić im odpowiednią jakość kształcenia. Decyzję ułatwi im strona internetowa, która powstanie do końca tego roku. Znajdą się na niej niezbędne informacje o szkołach publicznych i niepublicznych" - zapowiedziała.

Studenci podjęli też temat efektywniejszego kształcenia na studiach tzw. „miękkich kompetencji”. Prof. Lena Kolarska-Bobińska wyjaśniła, że obecnie trwa ewaluacja dotychczasowych efektów programu kierunków zamawianych. "W marcu planujemy ruszyć z pracami nad nową edycją programu. Tym razem obejmie on również swoim zakresem kształcenie konkretnych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców" – podkreśliła.

Dyskusję wzbudziły kwestie związane ze wzmocnieniem praktyk i staży studenckich. Minister nauki zapewniła, że w najbliższym czasie o tym jak skutecznie budować nowoczesną ofertę praktyk dla studentów porozmawia z reprezentantami organizacji pracodawców.

Podczas spotkania z doktorantami przedstawiła m.in. pomysł wprowadzenia tzw. doktoratów przemysłowych. W ich ramach przedsiębiorcy będą mogli „zamawiać” prace doktorskie, których wyniki będą mogli wykorzystać w przyszłości do rozwiązywania problemów swoich firm.

Minister nauki stwierdziła też, że konieczne jest stworzenie takiego modelu studiów doktoranckich, który będzie optymalny od strony organizacji i funkcjonalności. Doktoranci zobowiązali się przygotować diagnozę stanu systemu studiów doktoranckich, a także zebrać opinie nt. przepisów prawnych do nich adresowanych.

W spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięło udział kilkudziesięciu reprezentantów organizacji studenckich. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), Studenckiego Forum Business Centre Club (SFBCC), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, Forum Młodych Lewiatan, ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa), Erasmus Student Network (ESN), BEST (Board of European Students of Technology) oraz AIESEC.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019