14.12.2019
PL EN
23.01.2014 aktualizacja 23.01.2014

Marek Ratajczak sekretarzem stanu w resorcie nauki

Marek Ratajczak został przez premiera Donalda Tuska powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - poinformował w czwartek resort nauki. Ratajczak pełnił dotychczas w ministerstwie funkcję podsekretarza stanu.

Prof. Marek Ratajczak zajął stanowisko zwolnione przez prof. Marię Orłowską, która pracę w ministerstwie zakończyła w pierwszej połowie grudnia 2013 r.

Ratajczak funkcję podsekretarza stanu w MNiSW pełnił od 1 lutego 2012 r. Odpowiadał dotychczas za politykę finansową sektora nauki i szkolnictwa wyższego w obu częściach budżetowych i prowadził sprawy europejskie. Wśród jego zadań była również realizacja programów i zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, uczestniczył w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz parlamentarnych komisji do spraw Unii Europejskiej.

Ratajczak nadzorował także rozpatrywanie wniosków w sprawie finansowania działalności statutowej ze środków finansowych na naukę oraz koordynował instrumenty służące realizacji zadań dotacji projakościowej. Współpracował także z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Polską Akademią Nauk.

Profesor specjalizuje się w makroekonomii i historii myśli ekonomicznej. Od 2000 r. jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych. Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskał w 1977 na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w roku 1990 stopień doktora habilitowanego. W latach 2002 – 2008 był prorektorem ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2008 roku jest też zatrudniony w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W okresie od stycznia 2011 do lutego 2012 r. był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i przewodniczącym wchodzącej w skład Komitetu Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Profesor Marek Ratajczak jest pochodzącym z wyboru członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum” oraz European Society of History of Economic Thought.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ula/ jbr/

Copyright © Fundacja PAP 2019