26.06.2019
PL EN
26.01.2014 aktualizacja 26.01.2014

Nagrody im. Uphagena dla młodych naukowców z Gdańska

Piotr Kitowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Marek Tobiszewski z Politechniki Gdańskiej zostali laureatami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za 2013 rok.

Nagroda - której wartość to 7 tys. zł - przyznawana jest studentom kształcącym się w gdańskich uczelniach wyższych oraz absolwentom tych szkół (w wieku do 30 lat) za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego. O przyznaniu nagród poinformowała PAP w piątek Monika Mikołajczyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W kategorii nauk humanistycznych laureatem został Piotr Kitowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrodzono go za prace naukowo-badawcze w zakresie historii prawa. Kitowski jest absolwentem historii i prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Teraz przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii prawa chełmińskiego na terenach dawnych Prus Królewskich w XVI-XVIII w. Jest też członkiem Komisji Prawnej działającej przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na średniowiecznych oraz wczesnonowożytnych systemach prawa, w tym w szczególności prawa chełmińskiego i magdeburskiego, na prawie i kulturze prawnej Prus Królewskich, praktyce sądowej małych ośrodków miejskich oraz prawa Gdańska. Dużą część prowadzonych przez niego badań stanowi analiza funkcjonowania prawa, jak i poszczególnych instytucji normatywnych w ujęciu teoretycznym oraz praktyki sądowej Prus Królewskich (miejskiej, wiejskiej i ziemskiej).

W kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych laureatem został dr inż. Marek Tobiszewski z Politechniki Gdańskiej. Tobiszewskiego zdecydowano się nagrodzić za prace naukowo-badawcze z zakresu chemii i analityki środowiska. W swoich badaniach laureat zajmował się m.in. lotnymi związkami chlorowcoorganicznymi i tym, jak są one usuwane podczas poszczególnych etapów oczyszczania ścieków procesowych, wód drenażowych i opadowych w oczyszczalni ścieków. W swoich pracach Tobiszewski korzysta z osiągnięć chromatografii, a więc techniki służącej do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena po raz pierwszy została przyznana w 2004 roku. Do 2006 roku nosiła nazwę „Młody Heweliusz”.

Kandydatów do Nagrody w obydwu kategoriach mogą zgłaszać: rektorzy gdańskich wyższych uczelni, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, instytucje naukowe z Gdańska oraz prezydent Gdańska.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019