15.12.2019
PL EN
09.03.2014 aktualizacja 09.03.2014

Horyzont 2020: Instrumenty finansowe dla innowacji

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Instrumenty finansowe dla innowacji to m.in. preferencyjne pożyczki i gwarancje udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny na pełną komercjalizację wynalazków i innowacyjnych technologii. W nowym programie ramowym UE Horyzont 2020 konkurencja będzie spora, ale warto sięgnąć po pieniądze na to, by efekty pracy polskich badaczy – wielokrotnie nagradzane na światowych wystawach prototypy i demonstratory technologii - znalazły się na europejskim rynku.

POŻYCZKI NA DOBRYCH WARUNKACH

Instrumenty finansowe dla innowacji będą pełniły bardzo ważną rolę obok instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020. Po sukcesie Risk Sharing Finance Facility w 7. Programie Ramowym, w tym pilotażowego instrumentu Risk Sharing Instrument, w Horyzoncie 2020 obydwa te instrumenty będą wykorzystywane na większą skalę.

„Skala działania to nowość w stosunku do 7PR, chodzi bowiem o to, żeby udrożnić cykl innowacji i żeby wyniki badań, nowoczesne technologie znalazły się na rynku” – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK).

Pożyczki będą udzielane na realizację dużych projektów prowadzonych w konsorcjach naukowo-przemysłowych przez przedsiębiorstwa, instytucje ze sfery publicznej, czyli uniwersytety i instytuty badawcze. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. instytucje realizujące projekty w dziedzinie nanomateriałów, nanotechnologii, ICT, bio-gospodarki, biomedycyny, bezpieczeństwa, przestrzeni kosmicznej, energii, transportu lub interdyscyplinarne. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in.: na dokończenie badań, testy przemysłowe i pełną komercjalizację. Gwarancje przeznaczone są w szczególności dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla tzw. small mid-caps.

Drugą kategorią instrumentów finansowych są instrumenty kapitałowe typu venture capital przeznaczone dla firm typu start-up i przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.

Jak zaznacza Katarzyna Walczyk-Matuszyk, koordynator ds. innowacji w KPK, w Horyzoncie 2020, ze względu na dużą konkurencję, może zdarzyć się, że tylko kilkanaście procent firm i instytucji ubiegających się o pieniądze otrzyma finansowanie dla swoich projektów. Jest on jednak szansą także np.: na komercjalizację pomysłów opracowanych w 7. Programie Ramowym. Instrumenty finansowe mogą również stanowić szczególną ofertę dla tych projektów, którym nie udało się pozyskać grantów. Pożyczki i gwarancje będą udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny, a także przez pośredników finansowych w danym kraju współpracujących z tymi instytucjami.

CO NOWEGO W GRANTACH?

Niezależnie od typu podmiotu, dofinansowanie na projekty badawcze wynosi do 100 proc., a na projekty innowacyjne do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Uczelnie, jako podmioty nie osiągające zysku mogą dostać nawet stuprocentowy zwrot kosztów. Tu zmieniła się kolejna ważna sprawa – sposób rozliczania VAT. W programie Horyzont 2020 podatek VAT stał się kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent udowodni, że nie może go odzyskać. Wcześniej, w 7PR tak nie było. Gdy uczelnia w ramach projektu kupowała sobie sprzęt do badań i testów, VAT związany z zakupem tego sprzętu musiał być wkładem własnym uczelni.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI I POMOCY

Program Horyzont 2020 zarządzany jest bezpośrednio z poziomu Komisji Europejskiej. Zajmuje się nim Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji oraz Agencja Wykonawcza ds. Badań. Te instytucje uruchomiły oficjalną stronę internetową oraz poświęcony programowi Participant Portal, na którym publikowane są tematy konkursów, ich budżety i daty składania wniosków.

Przy projektach badawczych i innowacyjnych realizowanych w konsorcjach projektowych, aby wnioskować o grant potrzebny jest koordynator oraz partnerzy konsorcjum. Wniosek projektowy jest przygotowywany przez konsorcjum, formularze znajdują się na Portalu i poprzez Portal elektronicznie mogą zostać złożone.

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy znajdą bezpłatną pomoc i wsparcie w wyszukaniu odpowiedniego konkursu, przygotowaniu wniosku i budżetu projektu, a nawet wsparcie w poszukiwaniu partnerów do konsorcjum w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Pełni on rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Horyzont 2020.

Pierwsza tura projektów będzie zamykana w marcu i kwietniu. Wśród polskich instytucji jest spore zainteresowanie konkursami, bo w roku 2013 będącym ostatnim rokiem 7PR nie było tak bogatej oferty w zakresie konkursów.

WSPARCIE CYKLU INNOWACJI - OD BADAŃ DO RYNKU

Tego dotąd bardzo brakowało. Na przełomowe wynalazki wydano ogromne fundusze i zainwestowano w nie ogrom pracy. Ale często kończą one jako opatentowane prototypy zdobywające na targach innowacyjności kolejne złote medale. Potrzebny jest talent menedżerski, żeby innowacja naprawdę trafiła do sklepów i przedsiębiorstw.

Nie wszyscy uczeni mają czas, cierpliwość i zdolności, żeby samodzielnie przeprowadzić proces komercjalizacji. Kolejną barierą są wielkie pieniądze, których wymaga droga z laboratorium na rynek. Ta przeszkoda jest już usunięta.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

kol/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019