05.12.2019
PL EN
11.03.2014 aktualizacja 11.03.2014

Horyzont 2020: W stronę rynku

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wsparcie w postaci grantów, a także pożyczki na preferencyjnych warunkach mogą otrzymać naukowcy, konsorcja instytucji naukowych i przedsiębiorstw na urynkowienie swoich produktów i technologii. Komisja Europejska będzie finansowała również pojedyncze małe i średnie firmy.

Program Horyzont 2020 to szansa, by prototypy polskich wynalazków trafiły na rynek europejski jako produkty, usługi czy programy dla gospodarki i społeczeństwa.

DLA SAMODZIELNYCH FIRM

Nowy program ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77 mld euro to największy na świecie program w obszarze badań i innowacji. Konkursy są kierowane do naukowców, instytucji naukowych i konsorcjów badawczo-przemysłowych oraz do samodzielnie działających małych i średnich firm. Dlatego obok klasycznych projektów współpracy, czyli tych realizowanych w konsorcjach z udziałem przemysłu, przewidziano tym razem skierowany do przedsiębiorców tzw. Instrument MŚP.

"Horyzont 2020 ma wspierać cały łańcuch innowacji – od etapu pomysłu do momentu, kiedy innowacje znajdą się na rynku. Komisja Europejska rozdysponuje fundusze na najlepsze – wyłonione w drodze konkursów - innowacje procesowe, produktowe, technologiczne i społeczne" – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK).

Po „Instrument MŚP” mogą sięgnąć przedsiębiorcy z pomysłem na nowatorskie rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz wiodącej pozycji w przemyśle. To propozycja dla firm działających w dziedzinie nanomateriałów, nanotechnologii, opracowujących rozwiązania z zakresu ICT, żywności, biomedycyny, bezpieczeństwa, przestrzeni kosmicznej, energii, czy transportu. To również pieniądze na projekty interdyscyplinarne, integrujące rozmaite dziedziny nauki i gałęzie gospodarki.

„Mały lub średni przedsiębiorca działając samodzielnie lub w konsorcjum może sukcesywnie aplikować do każdej z trzech faz >>Instrumentu MŚP<<, jeśli tylko ma w zanadrzu jakieś innowacyjne rozwiązanie i zamierza je wdrożyć na rynek” – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, koordynator ds. innowacji w KPK.

TRZY FAZY FINANSOWANIA

Na początek można otrzymać ryczałt - 50 tys. euro na sprawdzanie, czy opracowany w firmie lub zespole badawczym pomysł nadaje się do wprowadzenia na rynek. Pierwsza faza obejmuje okres do 6 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca powinien przygotować koncepcję planu marketingowego wdrożenia swojego produktu na rynek. Środki można również przeznaczyć na ochronę praw własności intelektualnej oraz ocenę ryzyka, które wiąże się z wdrożeniem.

Ta faza ma ocenić wykonalność projektu – jego potencjał techniczny i komercyjny. Jeżeli okaże się, że projekt jest niewykonalny, wówczas przedsiębiorstwo nie może aplikować do kolejnej fazy w zakresie jego realizacji. Kiedy biznesplan będzie już gotowy, partnerzy projektu będą mogli ubiegać się o finansowanie w fazie drugiej. Tu można już dostać do 2,5 milionów euro na dwa lata. Przedsiębiorca, jeśli dokonał wcześniej analizy rynku i ryzyka, może także wnioskować bezpośrednio do fazy drugiej (z pominięciem fazy pierwszej).

"Wsparcie w ramach fazy II przewidziane jest na sprawdzenie w praktyce – demonstrację, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów, usług, miniaturyzację, planowanie, skalowanie i powielanie rynkowe. Efekt: znów biznesplan, tym razem już taki, jakiego wymagają inwestorzy" – podkreśla Walczyk-Matuszyk.

W fazie trzeciej nie będzie już bezpośredniego dofinansowania ze strony KE. Będzie za to można otrzymać pożyczkę na dobrych warunkach – prościej niż w przypadku kredytów komercyjnych.

Innowacje nawet na tak zaawansowanym etapie komercjalizacji pozostają przedsięwzięciami wysokiego ryzyka. Często brak jest zabezpieczeń na ich finansowanie, a stopień niepewności związany z inwestycją jest zbyt duży. Dlatego firmy potrzebowały uproszczonego dostępu do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych.

Drugą kategorią instrumentów finansowych są instrumenty kapitałowe typu venture capital dedykowane firmom typu start-up i przedsiębiorstwom we wczesnej fazie rozwoju.

WARTO SIĘGNĄĆ PO KAWAŁEK TORTU WARTEGO 77 MLD EURO

Budżet programu wynosi 77 miliardów euro, ale nie ma tu kwot przypisanych na poszczególne kraje. Komisja Europejska w dokumentach nie podaje, jaki procent budżetu przeznaczy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wiadomo, że planuje wydać 20 proc. budżetu „Wyzwań społecznych i wiodącej pozycji w przemyśle” na projekty z udziałem małych i średnich firm (75 projekty współpracy i 13 proc. „Instrument MŚP”). W bazie naukowej też są projekty z udziałem przedsiębiorstw.

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy znajdą bezpłatną pomoc i wsparcie w wyszukaniu odpowiedniego konkursu, przygotowaniu wniosku i budżetu projektu, a nawet wsparcie w poszukiwaniu partnerów do konsorcjum w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Pełni on rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Horyzont 2020 (http://kpk.gov.pl).

Pierwsza tura projektów będzie zamykana w marcu i kwietniu. Wśród polskich instytucji jest spore zainteresowanie konkursami, bo w roku 2013 będącym ostatnim rokiem 7PR nie było tak bogatej oferty w zakresie konkursów. Wszelkie informacje i wnioski znajdują się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019