14.12.2019
PL EN
17.03.2014 aktualizacja 17.03.2014

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w piątek w Belwederze nominacje profesorskie 30 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Artur ANDRZEJUK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

2. Walenty BALUK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

3. Jan BUCZKOWSKI - profesor sztuk plastycznych, Politechnika Gdańska;

4. Tomasz CHOJNACKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;

5. Janusz CHWASTOWSKI - profesor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

6. Krystyna DZIERZBICKA - profesor nauk farmaceutycznych, Politechnika Gdańska;

7. Lidia GÖRLICH - profesor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

8. Jarosław GÓRNIAK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

9. Janusz GRABIAN - profesor nauk technicznych, Akademia Morska w Szczecinie;

10. Ryszard GRĄDZKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

11. Dariusz JANECKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

12. Zofia KALICKA - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

13. Janusz KARWAT - profesor nauk humanistycznych, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu;

14. Leszek KLIMEK - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

15. Mikhail KOTIN - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Zielonogórski;

16. Bogusław ŁAZARZ - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach;

17. Grzegorz NAŁĘCZ-JAWECKI - profesor nauk farmaceutycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

18. Jacek PRZYBYLSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

19. Marek SAJDUK - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

20. Maciej SIEDLAR - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

21. Tadeusz SKOCZNY - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski;

22. Maria SKRZYSZOWSKA - profesor nauk rolniczych, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;

23. Ewa STACHOWSKA - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

23. Mariusz STOLARSKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

25. Tomasz STOMPÓR - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

26. Beata SZYMCZYK - profesor nauk rolniczych, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;

27. Wiesław ŚLIWA - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

28. Jakub TYSZKIEWICZ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski;

29. Adam WALANUS - profesor nauk o Ziemi, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

30. Wojciech ZĘBALA - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. (PAP)

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019