05.12.2019
PL EN
28.03.2014 aktualizacja 28.03.2014

Specjalny zespół wesprze badaczy i przedsiębiorców w walce o granty UE

Poprawa skuteczności naukowców w zdobywaniu funduszy unijnych i wzmocnienie roli biznesu w pozyskiwaniu środków z nowego budżetu UE – to niektóre cele zespołu roboczego, powołanego przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Lenę Kolarską-Bobińską.

Powstanie zespołu ds. zwiększania aktywności i udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w unijnym programie Horyzont 2020, to jeden z rezultatów Okrągłego Stołu Humanistyki, który w lutym odbył się z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Powołanie tego i dwóch kolejnych zespołów roboczych Kolarska-Bobińska zaproponowała w liście skierowanym do uczestników Okrągłego Stołu Humanistyki, a zamieszczonym na stronie resortu nauki. "W czasie obrad określiliśmy najważniejsze obszary, wymagające wzmocnienia lub rozwiązania określonych problemów. Chciałabym, by wypracowaniem skutecznych rozwiązań zajęły się kilkuosobowe zespoły, w których skład zaproszę przedstawicieli środowiska" - napisała minister.

Jednym z nich ma być zespół ds. wypracowania mechanizmów wzmacniających interdyscyplinarność badań naukowych i studiów. Konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w tej kwestii podkreślało wielu uczestników obrad Okrągłego Stołu Humanistyki.

Jako kolejny ma być powołany zespół ds. wprowadzenia zajęć ogólnouniwersyteckich na wszystkich kierunkach studiów. "W najbliższych tygodniach wymiar i zakres tych zajęć uzgodnimy w ramach prac zespołu roboczego z ekspertami, przedstawicielami środowiska studentów i rektorów, tak by stopniowe ich wprowadzanie możliwe było na drodze rozporządzenia już od października 2014 roku" - napisała minister nauki.

O efektach prac poszczególnych zespołów minister ma informować na bieżąco poprzez stronę internetową i biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie MNiSW, zespół ds. zwiększania aktywności i udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w programie Horyzont 2020 już zainaugurował działalność. Jego zadaniem będzie wypracowanie nowych mechanizmów i rozwiązań, które ułatwią polskim naukowcom ubieganie się o granty Unii Europejskiej i uzyskiwanie finansowania projektów badawczych. Celem jego działalności jest też wzmocnienie roli biznesu w pozyskiwaniu środków z nowej puli finansowej UE.

Do uczestnictwa w nim minister nauki zaprosiła przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w starania Polaków o środki z UE, m.in. MNiSW, pracowników instytutów badawczych czy agencji finansujących badania naukowe w Polsce.

"W ramach programu Horyzont 2020 czekają nas duże wyzwania. Bo, żeby zdobyć europejskie pieniądze, musimy poprawić aktywność Polaków w walce o granty. Na ponad 4,5 tys. finansowanych grantów przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), tylko 29 to były granty polskie i tylko 15 było w Polsce realizowanych" – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska podczas inauguracji działalności zespołu.

Przypomniała też, że Polska powinna wyciągnąć wnioski z wcześniejszego unijnego 7. Programu Ramowego, by wykorzystać szanse, jakie daje jego następca - Horyzont 2020. "W poprzedniej perspektywie finansowej UE polscy badacze odzyskali tylko 1,14 proc. Jesteśmy na ostatnim miejscu w UE pod względem liczby finansowych wniosków przypadającej na tysiąc badaczy. Nie wykorzystujemy potencjału, który mamy. Posiadamy już laboratoria, mamy infrastrukturę wartą blisko 27 mld zł. Teraz musimy ją wykorzystać" – podkreśliła podczas spotkania.

W liście minister przypomniała również, że trwają prace nad nową formułą rządowego programu kierunków zamawianych. W połowie kwietnia przedstawione zostaną wyniki oceny dotychczasowych efektów programu kierunków zamawianych.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/ jbr/

Copyright © Fundacja PAP 2019