15.12.2019
PL EN
11.04.2014 aktualizacja 11.04.2014

Prezydent wręczył nominacje 73 profesorom

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek w Belwederze akty nominacyjne 73 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Piotr Błajet

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. Tadeusz Bodio

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

3. Ewa Bujwid-Kurek

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4. Ryszard Coufal

profesor nauk technicznych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

5. Edward Czapiewski

profesor nauk humanistycznych

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

6. Anna Czech

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7. Wiesław Czołpiński

profesor sztuk teatralnych

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

8. Marek Dąbrowski

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

9. Krystyna Demska-Zakęś

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10. Konrad Domke

profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

11. Joanna Durczak

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12. Marek Dzienkiewicz

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

13. Maria Ekiel-Jeżewska

profesor nauk technicznych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

14. Jadwiga Glumińska-Pawlic

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

15. Jarosław Grytczuk

profesor nauk matematycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16. Ewa Grzegorzewska-Mischka

profesor nauk ekonomicznych

Politechnika Gdańska

17. Andrzej Hendrich

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

18. Teresa Hołówka

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

19. Janusz Igras

profesor nauk rolniczych

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

20. Jolanta Janczak-Rusch

profesor nauk technicznych

Federalne Laboratorium Badań Materiałowych, Szwajcaria

21. Janusz Jakóbiec

profesor nauk rolniczych

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

22. Antoni Jankowski

profesor nauk technicznych

Instytut Lotnictwa w Warszawie

23. Dariusz Jaskulski

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

24. Katarzyna Jeziorkowska

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

25. Jolanta Jura

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

26. Włodzimierz Kalita

profesor nauk technicznych

Politechnika Rzeszowska

27. Ludwik Kania

profesor nauk technicznych

Politechnika Częstochowska

28. Krzysztof Kałużyński

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

29. Grzegorz Kamiński

profesor nauk medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

30. O. Bogusław Kochaniewicz

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

31. Ryszard Kowalczyk

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Technologiczny Melbourne, Australia

32. Magdalena Krajewska

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

33. Mariusz Kruk

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

34. Ewa Krzemińska

profesor nauk biologicznych

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

35. Ewa Kucewicz-Czech

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

36. Grzegorz Kucharczyk

profesor nauk humanistycznych

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

37. Maria Ledzińska

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

38. Jaroslav Lipowski

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet w Hradec Králové, Republika Czeska

39. Aleksander Madyda

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

40. Jacek Majewski

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

41. Wiesława Maliszewska

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

42. Tadeusz Mołdawa

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

43. Andrzej Nanowski

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

44. Ewa Napieralska-Juszczak

profesor nauk technicznych

Uniwersytet d\'Artois w Bethune, Francja

45. Ks. Mieczysław Ozorowski

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

46. Kajetan Perzanowski

profesor nauk biologicznych

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

47. Żaneta Polkowska

profesor nauk chemicznych

Politechnika Gdańska

48. Czesław Radzki

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

49. Ksiądz Antoni Reginek

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

50. Marek Rękas

profesor nauk medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

51. Jacek Różański

profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

52. Ks. Jarosław Różański

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

53. Beata Rutkowska

profesor nauk rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

54. Jan Rydel

profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

55. Joanna Salachna

profesor nauk prawnych

Uniwersytet w Białymstoku

56. Ryszard Sekuła

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

57. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

profesor nauk prawnych

Uniwersytet w Białymstoku

58. Wojciech Skierucha

profesor nauk rolniczych

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

59. Marek Soiński

profesor nauk technicznych

Politechnika Częstochowska

60. Ryszard Stefański

profesor nauk prawnych

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

61. Krystyna Strzała

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Gdański

62. Andrzej Szmyt

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Gdański

63. Zofia Tarajło-Lipowska

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski

64. Lech Tempczyk

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

65. Marcin Tkaczyk

profesor nauk medycznych

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

66. Zygmunt Tobor

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

67. Krystyna Trembicka

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

68. Maria Trzaska

profesor nauk technicznych

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

69. Jakub Tworzydło

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Warszawski

70. Anna Tylusińska-Kowalska

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

71. Ryszard Ukielski

profesor nauk technicznych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

72. Piotr Zaskórski

profesor nauk społecznych

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

73. Adam Zych

profesor nauk społecznych

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

PAP - Nauka w Polsce

pmw/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2019