22.05.2019
PL EN
12.04.2014 aktualizacja 12.04.2014

Prezydent wręczył nominacje 67 profesorom

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w piątek w Warszawie akty nominacyjne 67 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Adam Bald - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Łódzki;

2. Mikołaj Bojańczyk - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Warszawski;

3. Jarosław Bosy - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

4. Tadeusz Chmaj - profesor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

5. Andrzej Chwojnowski - profesor nauk technicznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

6. Jan Cieśliński - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet w Białymstoku;

7. Krystyna Czajkowska - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi;

8. Marian Dmochowski - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

9. Karol Ferfecki - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Katowicach;

10. Janina Gajc-Wolska - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

11. Barbara Gąsiorowska - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

12. Jerzy Gielecki - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

13. Paweł Gierycz - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

14. Jolanta Gzella - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Łodzi;

15. Bolesław Hajduk - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński;

16. Grzegorz Helbig - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

17. Włodzimierz Kasprzak - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

18. Lech Kolago - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski;

19. Mariusz Koras - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Warszawski;

20. Agata Kot-Wasik - profesor nauk chemicznych, Politechnika Gdańska;

21. Wojciech Krajewski - profesor nauk medycznych, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi;

22. Paweł Krawczyk - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

23. Robert Krysiak - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

24. Mariusz Kucharski - profesor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

25. Roman Kulchytskyy - profesor nauk technicznych, Politechnika Białostocka;

26. Wojciech Lubiński - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

27. Andrzej Małachowski - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

28. Anna Marchweka - profesor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;

29. Czesław Martysz - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

30. Grzegorz Mazur - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

31. Piotr Mickiewicz - profesor nauk społecznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu;

32. Sławomir Moździoch - profesor nauk humanistycznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

33. Maria Nowacka - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku;

34. Maciej Owecki - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

35. Witold Pepiński - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

36. Andrzej Pietruszczak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

37. Ewa Poleszak - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

38. Grzegorz Ratajczyk - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;

39. Jarosław Rominkiewicz - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski;

40. Elżbieta Rudnicka-Fira - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;

41. Tadeusz Rus - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

42. Wojciech Rybiński - profesor nauk rolniczych, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;

43. Tomasz Schoen - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

44. Stanisław Sienkiewicz - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

45. Teodor Skiepko - profesor nauk technicznych, Politechnika Białostocka;

46. Leszek Skrzypczak - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

47. Małgorzata Izabela Sobieszczańska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

48. Agata Stachowicz-Stanusch - profesor nauk ekonomicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach;

49. Ewa Stańczyk-Hugiet - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

50. Piotr Stępniak - profesor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

51. Krzysztof Szajowski - profesor nauk matematycznych, Politechnika Wrocławska;

52. Mieczysław Szata - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;

53. Marek Szewczyk - profesor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

54. Cezary Szyfman - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

55. Jan Taylor - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet w Białymstoku;

56. Marian Turek - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach;

57. Michał Waligórski - profesor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

58. Konrad Waloszczyk - profesor nauk humanistycznych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie;

59. Ziemowit Wojtczak - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Łodzi;

60. Mariusz Wołos - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;

61. Jerzy Wołowski - profesor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie;

62. Anna Wójcik - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

63. Marek Wrzosek - profesor nauk społecznych, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;

64. Andrzej Wyciślik - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach;

65. Tomasz Zaleśkiewicz - profesor nauk społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie;

66. Janusz Zawadzki - profesor nauk leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

67. Gennadiy Zeldovych - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019