05.12.2019
PL EN
02.05.2014 aktualizacja 02.05.2014

136 młodych uczonych otrzyma stypendia na Start

136 młodych uczonych, którzy mogą pochwalić się własnym dorobkiem naukowym nagrodzono w 22. edycji programu Start - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Każdy z nich otrzyma stypendium w wysokości 28 tys. zł, które może przeznaczyć na dowolny cel.

Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1250 kandydatów. Startowali w nim zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak i stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium.

W ramach stypendium START Fundacja przyznała również specjalne wyróżnienia dla najwyżej ocenionych w konkursie kandydatów. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnień jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydatów, uznana przez recenzentów konkursu za wybitną.

W tym roku otrzymali je: dr Agata Cygan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; mgr Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie; dr inż. Joanna Olesiak-Bańska z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej i dr inż. Weronika Wituszyńska z Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone do 36 tys. zł.

W tym roku po raz pierwszy przyznano także Stypendium im. Barbary Skargi. Otrzymuje je osoba, której dorobek naukowy i plany badawcze, przedstawione w konkursie o stypendium Start zostały bardzo wysoko ocenione. Jej badania powinny wyróżniać się jednocześnie odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierać nowe perspektywy badawcze i tworzyć nowe wartości w nauce.

Laureatem Stypendium im. Barbary Skargi został dr Piotr Hańczyc z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Wysokość jego stypendium zostanie również podwyższona do 36 tys. zł.

W programie mogą brać udział młodzi uczeni, którzy nie przekroczyli 30. roku życia i pracują w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, zajmującej się prowadzeniem badań naukowych. Kandydaci do stypendium powinni również wykazać się dorobkiem naukowym, który mogą udokumentować publikacjami w pismach naukowych. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie: http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2014/

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu START odbędzie się 31 maja o godz. 11 na Zamku Królewskim w Warszawie.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019