15.12.2019
PL EN
08.05.2014 aktualizacja 08.05.2014

Kolarska-Bobińska: rząd traktuje innowacyjność jako zadanie priorytetowe

Rząd traktuje innowacyjność jako zadanie priorytetowe - powiedziała w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska podczas zorganizowanego w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wzięła udział w panelu „Innowacyjność, badania i rozwój”. Wskazała, że rok 2020 będzie ważną datą, ponieważ skończy się ogromny budżet europejski m.in. na badania i innowacje. „Wydaje się, że najważniejsze o czym musimy myśleć, to nie tylko jak pobudzić innowacje, ale jak ustanowić pewne mechanizmy i zmienić pewne postawy, bo może taki budżet już się nie powtórzy, może już nie będziemy mieli tyle środków na te właśnie cele, a teraz chodzi o to, żeby nie tylko wydawać i rozdawać (...), ale chodzi o to, żeby dobrze wydawać, tworzyć trwałe podstawy i postawy innowacyjności w Polsce” – powiedziała minister.

Kluczem do innowacyjności są według Kolarskiej-Bobińskiej współpraca i zaufanie różnego rodzaju jednostek. „Widzę w tym ogromną naszą słabość” – powiedziała. „Musimy więc co najważniejsze budować kapitał społeczny i intelektualny dla innowacji (...). Musimy też inwestować w kadry, które będą myślały nie tylko innowacyjnie, ale jak wykorzystać, zastosować, przekazać dalej wyniki badań\" - powiedziała Kolarska-Bobińska i wskazała ogromną rolę budowania środowiska przyjaznego dla innowacji.

Odnosząc się do rozwiązań prawnych, zaznaczyła, że „dotychczas dużo nadziei\" pokładano w tzw. uwłaszczeniu naukowców. \"Myślę, że na problem motywowania naukowców trzeba spojrzeć dużo szerzej, wprowadzać również rozwiązania prawne, które ułatwiają komercjalizację. Uwłaszczenie naukowców (propozycja dająca prawa własności intelektualnej do wyników przeprowadzonych badań-PAP) jest tylko jednym elementem, wycinkiem całego procesu komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej” - powiedziała.

Komercjalizacja badań jest pojęciem szerokim i oznacza działania związane z wdrożeniem wynalazku w gospodarce. Propozycja usprawnienia komercjalizacji badań - jak powiedziała PAP Kolarska-Bobińska - niedawno wpłynęła do Sejmu jako kolejna poprawka do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i będzie za dwa tygodnie omawiana w sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Jak informuje MNiSW, poprawka przewiduje dwie możliwości: gdy uczelnia nie będzie zainteresowana wynikami badań naukowca, to zrzeknie się swoich praw, a on sam zdecyduje o przyszłości wynalazku (jednak w umowie pomiędzy stronami będzie gwarancja, że uczelnia uzyska 25 proc. dochodów z przyszłej komercjalizacji); jeśli uczelnia będzie chciała mieć udział we wdrożeniu wynalazku, będzie musiała wynalazcy zapłacić 5-krotność minimalnej pensji jednorazowo oraz zagwarantować mu min. 50 proc. dochodu z przyszłej komercjalizacji. \"Idea jest taka, że naukowiec, który ma jakiś pomysł i zakończy proces badawczy musi zgłosić uczelni, że osiągnął pewne efekty i teraz mają oni pół roku czasu na decyzje\" - powiedziała PAP minister.

Drugim rozwiązaniem, o którym myśli MNiSW, są „konsolidacje uczelni, różnych wydziałów”, co ma przeciwdziałać \"rozdrobnieniu”, gdyż - jak powiedziała minister - tylko „mobilizacja do współpracy, łączenia się\" będzie ułatwiała uczelniom i naukowcom tworzenie konsorcjów i staranie się o „duże pieniądze europejskie”.

Trzecim krokiem, który MNiSW podejmuje jest – jak wskazała minister – „odformalizowanie”. „Pracujemy nad zmianą oceny wyższych uczelni tak, aby innowacyjność, kreatywność występowania o granty i polskie i europejskie włączyć w system ocen” – dodała.

Podkreśliła, że MNiSW wraz z Narodowym Centrum Nauki i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zastanawiają się nad rozwiązaniami, które mają wzmocnić współpracę między biznesem i nauką, by „przezwyciężyć bariery i nieufność”. Podkreśliła, że rząd traktuje innowacyjność „jako absolutnie zadanie priorytetowe i najważniejsze”.

MNiSW chce ponadto wzmocnić aktywność naukowców w nowym programie ramowym Unii Europejskiej - Horyzont 2020, gdyż byli dotąd „mało aktywni” przy wykorzystaniu tych pieniędzy. „Nie rozwiążemy tej sprawy jednym łatwym kluczem (...), zwłaszcza w takim kraju jak Polska, który jest (...) pośrodku rankingu innowacyjności” – dodała minister nauki i szkolnictwa wyższego. (PAP)

ktp/ ula/ ura/

Copyright © Fundacja PAP 2019