05.12.2019
PL EN
27.05.2014 aktualizacja 27.05.2014

Resort nauki: w czerwcu nowa edycja kierunków zamawianych

Więcej maturzystów wybiera trudniejsze studia techniczne i ścisłe, wynika z raportu dotyczącego kierunków zamawianych - podaje resort nauki w komunikacie. W czerwcu ministerstwo ogłosi pilotaż nowej edycji programu.

Nacisk w nowej edycji programu kierunków zamawianych będzie położony na wyselekcjonowane kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

„Dzięki rządowemu programowi, a przede wszystkim wysiłkowi samych uczelni, udało się odwrócić niekorzystną strukturę kształcenia. Wzrosła liczba maturzystów wybierających trudniejsze studia techniczne i ścisłe, a gospodarka może liczyć na dobrze przygotowanych specjalistów w dziedzinach, które są ważne dla jej konkurencyjności. Osiągnęliśmy więc najważniejsze cele programu” – mówi prof. Kolarska-Bobińska cytowana w poniedziałkowym komunikacie.

Jak czytamy, co czwarta uczelnia, podejmując decyzję o uruchomieniu naboru na kierunki zamawiane, konsultowała się ze środowiskiem pracodawców. Aż 41 proc. uczelni prowadzących studia zamawiane współpracowało z kilkoma pracodawcami, 17 proc. pochwaliło się współpracą z więcej niż 20 firmami.

Co trzeci pracodawca włączył się w program studiów zamawianych, chcąc zrekrutować pracowników, 55 proc. pracodawców oferowało praktyki staże, 53 proc. dostrzegło, że współtworzenie programu studiów to szansa na pozyskanie w przyszłości wartościowych pracowników. Co ważne, aż 90 proc. firm deklaruje, że chce uczestniczyć w programie kierunków zamawianych także w przyszłości, podaje ministerstwo nauki.

Niemal wszystkie uczelnie prowadzące studia zamawiane (93 proc.) uruchomiły dodatkowe wykłady, kursy i szkolenia dla studentów. 82 proc. stworzyło ofertę praktyk i staży zawodowych, 60 proc. organizowało wyjazdy studyjne, m.in. do dużych firm. Wszystkie uczelnie realizowały też program zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki czy chemii.

Według badania, absolwenci kierunków zamawianych lepiej radzą sobie na rynku pracy - 54 proc. z nich pracuje w zawodach zgodnych z kwalifikacjami zdobytymi podczas studiów, napisano w komunikacie.

Badanie pokazało również, że obok przekazywanej na studiach wiedzy teoretycznej, coraz większą rolę odgrywa kształcenie kompetencji.

„Pracodawcy często podkreślają, że bardziej niż absolwenta znającego swój przedmiot potrzebują takiego, który potrafi współpracować w grupie, umie rozwiązywać konflikty i komunikować się z innymi. Pracodawcy potrzebują więc absolwentów elastycznych i otwartych. Nowe kierunki zamawiane pozwolą promować miękkie kompetencje i umiejętności” – zapowiada minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W ramach programu kierunków zamawianych rząd od 2009 roku wspiera studia uznane przez ekspertów za kluczowe dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyłonione w konkursie uczelnie mogły zwiększyć liczbę przyjętych na te kierunki studentów, unowocześnić program, zatrudnić wykładowców ze świata, wspierać praktyczne formy kształcenia. Najlepsi studenci kierunków zamawianych otrzymywali nawet 1000 zł stypendium.

PAP - Nauka w Polsce

kom/ ksi/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2019