24.08.2019
PL EN
17.06.2014 aktualizacja 17.06.2014

Prof. Wojciech Radecki doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Uznawany za jednego z założycieli polskiej nauki prawa ochrony środowiska, prof. Wojciech Radecki został w poniedziałek wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Mamy dzisiaj ogromny honor nadać tę najwyższą godność akademicką panu profesorowi Wojciechowi Radeckiemu, którego dorobek jest tak ogromny, że dech zapiera. Trudno dziś sobie wyobrazić pracę z zakresu prawa ochrony środowiska bez odniesienia się do poglądów pana profesora” – powiedział rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś.

„Nawet gdybym chciał ukryć wzruszenie, to bym nie potrafił. Ani nie chcę, ani nie potrafię. Również dlatego, że jestem z Katowicami związany – urodziłem się wprawdzie w pobliskim Sosnowcu, który jest w Zagłębiu, ale po czterech latach przeprowadziliśmy się do Mysłowic, to już jest na Śląsku. W Starcie Katowice zaczynałem pierwszą pasję życia, czyli szachy. Czuję się zaszczycony i wdzięczny uniwersytetowi właśnie dlatego, że to Uniwersytet Śląski” – mówił prof. Wojciech Radecki.

Ukończył on Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, potem rozpoczął drogę zawodową w organach prokuratury. Jego rozprawa doktorska była poświęcona odpowiedzialności karnej za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy, następnie związał się zawodowo z Zakładem Prawa Karnego Instytutu Kryminologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozprawę habilitacyjną poświęcił prawnokarnej ochronie środowiska naturalnego. W 1992 r. uzyskał tytuł profesora, od 2006 r. kieruje wrocławskim Zakładem Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zakład ten jest uznawany za placówkę badawczą o międzynarodowej renomie.

Dorobek naukowy prof. Radeckiego obejmuje blisko 160 książek i ponad 2 tys. różnego rodzaju opracowań naukowych i popularyzatorskich. Bezdyskusyjną pozycję prof. Wojciecha Radeckiego w zakresie prawa ochrony środowiska podkreślił prof. Ryszard Mikosz, który wygłosił laudację.

"Trzeba wyraźnie podkreślić, że to właśnie dzięki działalności profesora Radeckiego w istocie rzeczy zaistniała polska doktryna prawa ochrony środowiska. Stało się tak między innymi dlatego, że jego prace – bardzo istotne dla rodzącej się nowej dziedziny nauki prawa – były najpierw inspiracją dla kolejnych badaczy do angażowania się w działania naukowe związane z tymi zagadnieniami, a następnie wytyczały nowe kierunki i wskazywały problemy badawcze” – mówił prof. Mikosz.

Prof. Radecki jest też zapalonym szachistą – doszedł do kategorii kandydata na mistrza krajowego, a także niemalże zawodowym bohemistą – żywo interesuje się językiem czeskim i słowackim, czytając w oryginale literaturę fachową i popularnonaukową w tych językach.

Prof. Radecki jest 49. doktorem honoris causa w 46-letniej historii katowickiej uczelni. W tym gronie znalazły się takie osobistości jak Eugene Ionesco, Józef Szajna, Jacques Derrida, Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Wojciech Kilar.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ mki/ gma/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2019