05.12.2019
PL EN
04.07.2014 aktualizacja 04.07.2014

Prof. Ryszard Nycz przewodniczącym Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Prof. Ryszard Nycz, teoretyk i historyk literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, został przewodniczącym Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). W czwartek członkowie Rady wybrali go większością głosów i rozpoczęli prace nad zmianą formuły NPRH.

"Nową Radę NPRH powołano na trzy lata" - informuje w przysłanym PAP komunikacie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej składzie znaleźli się - wskazani przez środowisko naukowe oraz minister nauki - przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Swoich reprezentantów wybrali też Komitet Polityki Naukowej i Rada Młodych Naukowców. Swoją działalność zainaugurowała pod koniec maja br.

Jej przewodniczący prof. Ryszard Nycz zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autorem ponad 160 publikacji. Jest także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Collegium Invisibile oraz laureatem licznych nagród m.in. nagrody im. A. Brucknera Wydziału I PAN; medalu KEN; nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wybitny dorobek naukowy.

W składzie Rady - oprócz prof. Ryszarda Nycza - znaleźli się: prof. Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich PAN; prof. Ewa Domańska, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, dr Emanuel Kulczycki, prof. Ewa Stefania Rewers i prof. Jerzy Strzelczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Grażyna Jurkowlaniec z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Karol Modzelewski - członek rzeczywisty PAN; prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik z Uniwersytetu Łódzkiego; dr hab. Jan Sowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba z Instytutu Sztuki PAN.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ustanowiono 5 listopada 2010 roku. W jego ramach humanistom na badania przyznano już 280 mln zł. W latach 2011-2013 w każdym z modułów spośród ponad 2 tys. nadesłanych projektów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło 605 najlepszych. W następnej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczy kolejne ok. 80 mln zł na rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019