15.12.2019
PL EN
25.07.2014 aktualizacja 25.07.2014

MNiSW chce sprawdzić, jak realizowany jest Pakt dla Horyzontu 2020

Już ponad 300 placówek naukowych podpisało Pakt dla Horyzontu 2020, który zakłada wzmożone działania na rzecz udziału w tym programie UE. Resort nauki zapowiada, że pod koniec roku sprawdzi, jak realizują one zadania, do których zobowiązały się w dokumencie.

Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020. Jego budżet wyniesie prawie 80 mld euro. Podpisując "Pakt dla Horyzontu 2020" polskie uczelnie zobowiązują się do działań na rzecz szerokiego udziału w konkursach Horyzontu 2020, a resort nauki - do premiowania naukowców ubiegających się o europejskie granty. Podpisało go już ponad 320 uczelni, wydziałów i instytutów.

"Na przełomie grudnia i stycznia będziemy zwracali się do jednostek, które podpisały pakt, z zapytaniem, co już realizują. Traktujemy pakt nie dekoracyjne, ale jako zobowiązanie do konkretnych działań" - zapowiedziała podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Podpisując Pakt uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze zobowiązały się m.in. do: budowania efektywnego zaplecza, które wspiera naukowców starających się o finansowanie z Horyzontu 2020. Mają też uwzględniać aktywność w Horyzoncie 2020 w procesie oceny i awansu pracowników naukowych. Poza tym jednostki sygnujące Pakt zadeklarowały chęć budowania optymalnych warunków do przyjmowania w polskich uczelniach i instytutach projektów badawczych finansowanych w ramach Horyzontu 2020, a uzyskanych za granicą.

Z danych ministerstwa wynika, że Polakom udało się odzyskać zaledwie 1,7 proc. z całego budżetu 7. Programu Ramowego (to program ramowy przed Horyzontem 2020). "Byliśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wygranych grantów w Europie" - przyznała minister. Zaznaczyła przy tym: "chcemy podwoić ilość naukowców, którzy aplikować będą o udział w Horyzoncie 2020". Szefowa resortu ma nadzieję, że wniosków o przyznanie grantu będzie nie tylko więcej, ale i że będą one lepiej przygotowane.

Starania w tym zakresie podejmuje już MNiSW. Uruchomiono m.in. program "Granty na granty" - w ramach niego jednostki naukowe mogą ubiegać się o pokrycie kosztów przygotowania wniosku na grant. Trwa też już reorganizacja pracy Krajowych Punktów Kontaktowych i 11 punktów regionalnych, które pomagają badaczom w uzyskiwaniu grantów. Praca tych instytucji ma być teraz bardziej nastawiona na bezpośrednią współpracę ze składającymi wnioski zespołami.

Minister zapowiedziała, że w październiku uruchomiony ma być portal dotyczący Horyzontu 2020. "Będziemy tam bardzo dokładnie informowali o projektach i konkursach. Chcemy też, by na portalu swoje uwagi dawali ci, którym udało się wygrać grant" - mówiła.

Ministerstwo chce też, by od października do grudnia odbyło w różnych miejscach Polski 11 konferencji. "Będziemy tam prowadzili rozmowy, szkolenia i udzielali informacji o Horyzoncie 2020, mobilizując wszystkie uczelnie" - zapowiedziała.

Resort nauki zwraca uwagę, że na razie do Polski trafiają dodatkowe unijne pieniądze z funduszy strukturalnych. One jednak skończą się w 2020 r. Ministerstwo chce, by do tego czasu polscy naukowcy byli gotowi, aby walczyć o pieniądze ze wspólnego europejskiego koszyka.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/ jbr/

Copyright © Fundacja PAP 2019