24.08.2019
PL EN
04.08.2014 aktualizacja 04.08.2014

Premier przyznał nagrody wybitnym badaczom

44 wybitnych naukowców i dwa zespoły naukowe otrzymały Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne w 2013 roku.

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 roku otrzymał zespół kierowany przez prof. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Naukowców nagrodzono za system Cyber-oko, służący do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce, który powstawał w latach 2008-2013. "Cyber-oko jest pierwszym na świecie systemem integrującym pomiary medyczne i komputerowe techniki interakcji człowiek-komputer pozwalającym na zwiększenie trafności diagnoz i prowadzenie systematycznej rehabilitacji pacjentów w śpiączce. Stanowi on doskonałą wizytówkę zaawansowanych technologii, a autorzy uzyskali jeden patent w USA i trzy w Polsce" – można przeczytać w uzasadnieniu Kancelarii Premiera.

"Każda nagroda, a zwłaszcza tak zaszczytna, cieszy i zwiększa zainteresowanie naszym osiągnięciem, otwiera nam kolejne drzwi, także wśród placówek służby zdrowia, na których uwadze szczególnie nam zależy. Obecnie Cyber-oko działa w sześciu szpitalach, powstaje też spółka spin-off na Politechnice Gdańskiej, jej zadaniem będzie wdrożenie technologii na dużą skalę" – mówi prof. Andrzej Czyżewski.

Drugą nagrodę w tej kategorii otrzymał zespół prof. Ryszarda Strzeleckiego z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Akademii Morskiej w Gdyni. Naukowców nagrodzono za "nowatorskie rozwiązania i innowacyjne zastosowania przemysłowe modułowych przekształtników dużej mocy, niskiego i średniego napięcia". Jak czytamy w uzasadnieniu, dzięki wprowadzonym innowacjom i wdrożeniom, osiągnięto nie tylko znaczny, bieżący efekt ekonomiczny, ale przede wszystkim otrzymano - zweryfikowane w praktyce - krajowe rozwiązania, pozwalające na elastyczne projektowanie instalacji zasilających dużej mocy.

Sześciu naukowców otrzymało nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Laureatami w tej kategorii są: prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Lech Gardocki z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Roman Kaliszan z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Zofia Mitosek z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Małgorzata Skorupa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; prof. Jerzy Zabczyk z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

Przyznano również nagrody za rozprawy habilitacyjne i za rozprawy doktorskie. Za „wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki” Nagrodą Prezesa Rady Ministrów doceniono 10 badaczy. Za wyróżnione rozprawy doktorskie nagrodzono 28 naukowców.

Nagrody premiera zostały ustanowione - z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk - w 1994 roku. Przewodniczącym zespołu ds. nagród jest prof. Piotr Węgleński.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019