25.01.2020
PL EN
28.08.2014 aktualizacja 28.08.2014

Resort nauki: zdobycie 1,5 mld euro z Horyzontu 2020 byłoby sukcesem

Sukcesem byłoby, gdyby Polakom udało się zdobyć 1,5 mld euro z Horyzontu 2020 - powiedział w środę wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński, przedstawiając podczas posiedzenia sejmowej komisji mechanizmy wsparcia Polaków w staraniach o europejskie granty.

Horyzont 2020 (H2020) to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020. Jego budżet wyniesie prawie 80 mld euro. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński podczas posiedzenia sejmowej komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii przyznał, że jego ministerstwo jest zdeterminowane, by Polacy wypadli w tym programie ramowym lepiej niż w programach wcześniejszych. "Życzmy sobie, by (...) podwoić procentowo nasze uczestnictwo i [z Horyzontu 2020 - PAP] osiągnąć środki na poziomie 1,5 mld euro w ciągu najbliższych 7-8 lat. Byłby to sukces dla polskiej nauki i poszczególnych zespołów badawczych" - zaznaczył Guliński.

W poprzednim programie ramowym (7 PR) Polacy wypadli słabo - znaleźli się w końcówce państw UE, jeśli chodzi o liczbę zdobytych grantów. Z danych udostępnionych w lipcu przez ministerstwo wynika, że udało nam się odzyskać zaledwie 1,7 proc. z całego budżetu 7 PR (a więc 850 mln euro z ponad 50 mld euro).

Guliński wyjaśnił, że od czasu 7. Programu Ramowego w Polsce dodano i udoskonalono pewne mechanizmy udzielania innowatorom pomocy w ubieganiu się o granty. "Zrobiliśmy dogłębną i czasami bolesną analizę wpadek, ale i sukcesów z przeszłości i myślę, że potrafiliśmy wyciągnąć z nich wnioski" - komentował wiceminister nauki.

Wymienił, że badaczom i przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w H2020 pomagać ma Krajowy Punkt Kontaktowy i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych. Wiceminister przyznał, że praca tych jednostek została niedawno zreorganizowana - zamiast ogólnej działalności informacyjnej biura te mają teraz zająć się raczej prowadzeniem badaczy przez trudny proces pozyskiwania grantu. Nowością ma być również to, że punkty kontaktowe będą rozliczane z liczby projektów, które pozyskały grant w Horyzoncie 2020.

System wsparcia dla badaczy startujących w konkursach H2020 przewiduje również resort nauki. Np. jednostki naukowe w ramach programu "Granty na granty" mogą ubiegać się o zwrot kosztów przygotowania wniosku do konkursu organizowanego w ramach H2020. Jest także ministerialny program Ideas Plus. Mogą w nim liczyć na wsparcie badacze, którzy osiągnęli dobry wynik w unijnym konkursie IDEAS organizowanym przez Europejską Radę Badań Naukowych (ERC). Guliński zapowiedział także uruchomienie w 2015 r. przez MNiSW programu "Premia na horyzoncie". Instytucjom naukowym, którym uda się wywalczyć grant w ramach Horyzontu 2020, przyznawane mają być w nagrodę dodatkowe środki. Jednostki mogą te pieniądze wydać według własnego uznania.

Guliński przypomniał także, że udział Polaków w nowym programie ramowym promuje "Pakt dla Horyzontu 2020". Podpisując ten dokument polskie uczelnie zobowiązują się do działań na rzecz szerokiego udziału w konkursach Horyzontu 2020, a resort nauki - do premiowania naukowców ubiegających się o europejskie granty. Pakt podpisało już ponad 350 uczelni, wydziałów i instytutów.

Wsparcie dla innowatorów biorących udział w H2020 oferować ma także m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2020