24.06.2018
PL EN
17.09.2014 aktualizacja 17.09.2014

Nauki przyrodnicze po raz szósty zabłysną na scenie

Szykują się niezłe sceny! 19 i 20 września na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prezentować się będą najlepsi popularyzatorzy nauk ścisłych. Odbędzie się wtedy Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” („Science on Stage”).

Do udziału w festiwalu zaproszono blisko 300 nauczycieli, wykładowców i popularyzatorów, którzy zajmują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi (fizyką, chemią, biologią, a także matematyką). Wydarzenie to jest częścią cyklu dorocznych europejskich festiwali "Physics on Stage" i "Science on Stage". Nauczycielom uczestniczącym w festiwalu będą towarzyszyć ich uczniowie.

Celem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” jest m.in. uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii, zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania, a także pokazanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.

Występy zespołów oceniane będą w trzech kategoriach. Pod uwagę brane będą w pierwszej kategorii demonstracje zjawisk, w drugiej kategorii - działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.), a w trzeciej kategorii pod uwagę brane będą pokazy multimedialne dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki.

Najlepsi uczestnicy tegorocznego festiwalu będą mieli szansę wyjechać do Londynu na Europejski Festiwal „Science on Stage Europe", który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku. Organizatorzy zapewniają, że londyński festiwal zgromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z około 30 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie około 12 nauczycieli wyłonionych głównie spośród uczestników tegorocznego festiwalu w Poznaniu.

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” („Science on Stage”) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 19 i 20 września 2014 r. Szczegółowy program dostępny jest pod adresem internetowym. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018