15.12.2019
PL EN
29.09.2014 aktualizacja 29.09.2014

Minister nauki: celem uczelni powinno być ich umiędzynarodowienie

Mnister nauki Lena Kolarska-Bobińska uważa, że najważniejszymi celami uczelni powinno być umiędzynarodowienie tych ośrodków. Prezydent Bronisław Komorowski w liście do wspólnoty akademickiej podkreślił, że odgrywa ona istotną rolę w budowaniu nowoczesnego państwa.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w poniedziałek wzięła udział w inauguracji roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W liście z okazji inauguracji roku akademickiego Komorowski zaznaczył, że "niezależność, twórcze myślenie, krytyczna analiza, dialog i szacunek – właściwe mistrzowskim relacjom na uczelni – stanowią przecież zarazem fundament obywatelskiej odpowiedzialności". "Wiele znaczyły w procesie demokratycznych przeobrażeń, a dziś wciąż są nam wszystkim potrzebne" - napisał prezydent.

Dziękował za piękny wkład środowiska akademickiego w świętowanie 25-lecia wolności. "W tym świecie prędkich przeobrażeń, rozwoju technologii, intensywnej komunikacji oraz narastającej konkurencji, Państwa wiedza, mądrość i gotowość do współdziałania mają znaczenie kluczowe" - wskazał prezydent. Podkreślił, że twórcze myślenie i innowacyjne rozwiązania są obecnie "warunkiem rozwoju gospodarki, ale i dojrzałej integracji".

"Jestem świadomy napięć i trudności, jakie muszą państwo przezwyciężać na co dzień" - zaznaczył Komorowski. Jak podkreślił, wie, że wciąż istnieje potrzeba organizacyjnych zmian, by polskie uczelnie mogły swobodnie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi świata. Dodał, że pokłada wielkie nadzieje w instrumentach mających ułatwić finansowanie polskiej nauki i rozwój badań.

"Dziś jednak chcę podkreślić mój wielki szacunek dla wszystkich państwa, którzy realizują z pasją swoje akademickie powołanie. Dla wszystkich tych, którzy pozostając autorytetami, dają studentom wolność i uczą ich odpowiedzialności. Gratuluję wybitnych osiągnięć. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w budowanie prestiżu polskiej nauki i promocję polskiej kultury w świecie" - napisał Komorowski.

Zwracając się do studentów, prezydent napisał: "Należycie do Drugiego Pokolenia Wolności. Nie musicie już walczyć o nią, lecz pozostajecie odpowiedzialni za jej mądre zagospodarowanie. To wasze sukcesy będą wzmacniać Polskę jutra. Również od was zależy, jak będą rozwijały się polskie uczelnie. Wiem, jak istotne jest dla was godne zatrudnienie i możliwość łączenia rezultatów waszych badań i akademickich ideałów z intensywnością społecznego życia. Dlatego dzielę dziś z wami wielkie emocje, nieodłącznie towarzyszące rozpoczynającym naukę na wymarzonej uczelni".

Prezydent zaznaczył, że studiowanie jest piękną szkołą odpowiedzialności, lekcją formułowania celów i szansą na poszerzanie horyzontów. Życzył również studentom, by rozpoczynający się rok akademicki obfitował w ważne doświadczenia, sprzyjające rozwijaniu ich pasji, "wyostrzające Wasze spojrzenie na świat i kształtujące postawę na zawsze".

Lena Kolarska-Bobińska mówiąc o ćwierćwieczu wolnej Polski stwierdziła, że ostatnie 25 lat przyniosło Polsce ogromny skok ekonomiczny i cywilizacyjny. "Ale dziś pora na kolejny skok rozwojowy" - oceniła. Jak dodała "sprężynami" naszego rozwoju muszą być nauka i innowacyjność.

Zwracała uwagę, że uczelnie stoją przed nowymi wyzwaniami i że powinny zastanowić się nad tym, jak osiągnąć trzy bardzo ważne cele. Jednym z takich zadań powinno być otwieranie się na zagranicznych studentów i na międzynarodowe projekty badawcze. "Dziś jesteśmy w ogonie krajów OECD, jeśli chodzi o przyjmowanie studentów zagranicznych" - powiedziała szefowa MNiSW. Przyznała, że uczelniom powinno zależeć na tym, by tworzyć przyjazne środowisko dla studentów spoza Polski. W pozyskiwaniu zagranicznych studentów pomagać mogą międzynarodowe akredytacje, które potwierdzają jakość nauczania na danych kierunkach studiów.

Zdaniem minister konieczne jest też zwiększenie udziału Polaków w międzynarodowych prestiżowych projektach badawczych. Kolarska-Bobińska przyznała, że Polska niestety nie zajmuje w Europie zaszczytnych miejsc, jeśli chodzi o udział w pozyskiwaniu środków na takie badania. Przypomniała podpisany przez 340 jednostek Pakt dla Horyzontu 2020. Uczelnie zobowiązały się w tym dokumencie, by zachęcać badaczy do walki o prestiżowe międzynarodowe granty, a minister zapowiedziała, że w ramach tego Pakturesort chce od 2015 r. wprowadzić zachęty finansowe dla tych, którzy granty zdobędą.

Kolejnym z celów, jakie powinny sobie stawiać uczelnie jest zdaniem Kolarskiej-Bobińskiej to, by absolwenci uczelni umieli się odnaleźć na rynku pracy. Minister zaznaczyła, że MNiSW uruchomiło program rozwoju kompetencji, na który przeznacza 1,2 mld zł. "Chodzi nam o to, by młodzi ludzie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną, ale by uczyli się analizować, myśleć logicznie, dyskutować, rozmawiać, rozwiązywać problemy czy rozbudzać postawy innowacyjne" - powiedziała.

Zaznaczyła, że sposobem na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy będzie zapewnienie studentom na studiach o profilu praktycznym 3-miesięcznych praktyk. Takie rozwiązanie przewiduje ostatnia nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie 1 października. Kolarska-Bobińska poinformowała, że ministerstwo ma w planach program, który pomoże organizować takie praktyki. "Przeznaczamy też duże środki na program +Studiujesz? Praktykuj!+" - poinformowała.

Innym z najważniejszych celów uczelni, o których mówiła minister, powinien być wzrost jakości nauczania i innowacyjności badań. Szefowa MNiSW zaznaczyła, że chociaż wiedza jest teraz w Polsce łatwo dostępna, to wcale nie znaczy, że staliśmy się przez to bardziej innowacyjni. "Musimy zbudować kulturę innowacyjną, stworzyć ekosystem innowacji. To wielka społeczna odpowiedzialność polskich uczelni" - zaznaczyła. Przyznała, że innowacyjność na polskich uczelniach wspierać mają m.in. nowe zasady dotyczące komercjalizacji badań, zawarte w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kolarska-Bobińska zaznaczyła, że nauka nie może się rozwijać bez większego finansowania. "Nauka jest wygraną budżetu na 2015 r. - o ponad 10 proc. wzrosną nakłady na badania. To duży, choć niewystarczający skok" - mówiła, ale zaznaczyła, że jest szansa, że budżet ten będzie dalej rosnąć. Szefowa resortu nauki liczy, że wzrastać będą nakłady prywatnych przedsiębiorstw na badania i rozwój.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ sdd/ par/

Copyright © Fundacja PAP 2019