15.12.2019
PL EN
07.10.2014 aktualizacja 07.10.2014

Prezydent nominował 59 nowych profesorów

W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Jadwiga Andrzejewska - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

2. Lech Baczewski - profesor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie

3. Marek Bednarski - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

4. Waldemar Bobkowski - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

5. Magdalena Bryś - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki

6. Henryk Bujak - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

7. Piotr Chłosta - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

8. Adam Choma - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

9. Bożenna Chylińska - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

10. Andrzej Cieślik - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

11. Zbigniew Czachór - profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12. Maria Czaja - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

13. Janusz Czekaj - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14. Waldemar Czternasty - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

15. Jolanta Flieger - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16. Leyland Fraser - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

17. Jerzy Gąsowski - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

18. Grażyna Gościniak - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

19. Piotr Hajac - profesor nauk matematycznych, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

20. Elżbieta Hrabec - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

21. Krzysztof Jackowicz - profesor nauk ekonomicznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

22. Dariusz Janczak - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

23. Dariusz Jemielniak - profesor nauk ekonomicznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

24. Piotr Kachlicki - profesor nauk rolniczych, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

25. Jacek Klawe - profesor nauk o zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

26. Martin Kukwa - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Gdański

27. Florian Kuźnik - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

28. Robert Latosiewicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

29. Piotr Łaciak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

30. Włodzimierz Łuczyński - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

31. Ireneusz Malik - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

32. Czesław Marcisz - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

33. Elżbieta Marciszewska - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

34. Stanisław Michałowski - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

35. Mikołaj Misiak - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Warszawski

36. Maciej Miszewski - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

37. Iwona Niedzielska - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

38. Renata Oczkowska - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

39. Wiesław Olek - profesor nauk leśnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

40. Jerzy Przedlacki - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

41. Stanisława Raj - profesor nauk rolniczych, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie

42. Waldemar Rastawicki - profesor nauk medycznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

43. Janusz Ryczkowski - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

44. Jadwiga Seremak-Bulge - profesor nauk ekonomicznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

45. Wanda Skoczylas - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński

46. Elżbieta Skorupska-Raczyńska - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński

47. Jerzy Sokołowski - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

48. Leszek Szablewski - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

49. Wiesław Szulc - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

50. Zbigniew Tarnawski - profesor nauk fizycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

51. Marek Tchórzewski - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

52. Waldemar Tomalak - profesor nauk medycznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

53. Mirosław Topol - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

54. Teresa Urbanik-Sypniewska - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

55. Szymon Uścinowicz - profesor nauk o Ziemi, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

56. Leszek Wilk - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

57. Janusz Wojdalski - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

58. Lidia Zacharko - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

59. Dariusz Zarzecki - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński

(PAP)

lt/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2019