14.12.2019
PL EN
18.10.2014 aktualizacja 18.10.2014

28 października rząd pozna projekt finansowania zagranicznych studiów

28 października na posiedzeniu Rady Ministrów zaprezentowany zostanie projekt programu finansowania przez państwo studiów na najlepszych zagranicznych uczelniach - poinformowała w piątek w Gdańsku minister nauki Lena Kolarska-Bobińska.

Szefowa resortu była w piątek gościem odbywającego się na Politechnice Gdańskiej zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed rozpoczęciem spotkania, Lena Kolarska-Bobińska poinformowała, że 28 października na posiedzeniu rządu zaprezentuje przygotowywany właśnie w resorcie projekt programu finansowania przez państwo studiów zagranicznych, który wcześniej zapowiadała premier Ewa Kopacz w swoim expose. Szefowa resortu nauki dodała, że projekt ten będzie jeszcze konsultowany z przedstawicielami studentów i szkół wyższych. Według wcześniejszych zapowiedzi ma on być realizowany od 2016 r.

Minister wyjawiła też, że ministerstwo skłania się ku temu, by z programu korzystać mogli studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów. Kolarska-Bobińska uzasadniła taką propozycję faktem, iż studenci po trzecim roku z reguły są już utwierdzeni w wyborze swoje naukowej ścieżki, a młodsi studenci „mogą jeszcze zmieniać zainteresowania”.

Kolarska-Bobińska przypomniała, że dofinansowanie zagranicznych studiów odbywałoby się na zasadzie kredytu, który byłby umarzany po tym, jak dany student spełni wszystkie warunki przewidziane w programie, czyli przede wszystkim skończy studia i wróci do Polski, gdzie przepracuje przynajmniej pięć lat. Minister zaznaczyła, że według założeń projektu osoba korzystająca z programu nie musiałaby podejmować pracy natychmiast po ukończeniu nauki za granicą: na wypełnienie tego warunku miałaby w sumie 10 lat.

Szefowa resortu nauki zaznaczyła też, że przed wprowadzeniem w życie właściwego programu, resort chciałby przetestować pomysł w ramach programu pilotażowego.

W rozpoczętym w piątek i mającym zakończyć się w sobotę zgromadzeniu plenarnym i posiedzeniu prezydium KRASP, bierze udział około stu rektorów polskich uczelni wyższych.

Uczestnicy spotkania, wraz z szefową resortu, mają dyskutować m.in. o praktycznej realizacji nowych zapisów, które pojawiły się w nowelizacji ustawy o uczelniach (weszła ona w życie 1 października br. – PAP).

Kolejnym tematem rozmów ma być realizacja programu Horyzont 2020, czyli największego w historii - z budżetem wynoszącym prawie 80 mld euro - programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Ministerstwo Nauki zaproponowało wspólne działanie na rzecz programu opisane w Pakcie dla Horyzontu 2020, który podpisało 340 jednostek naukowych w kraju. „Ten pakt przyjęliśmy z wielką radością” – powiedział na konferencji prasowej przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, dodając, że rozmowy w czasie posiedzenia będą dotyczyć m.in. dalszych działań na rzecz zintensyfikowania udziału polskich naukowców w Horyzoncie 2020.

Jak zapowiedziała Kolarska-Bobińska, w trakcie spotkania chciałaby też omówić z rektorami sprawę współpracy polskich uczelni z zagranicznymi szkołami. „Uczelnie już bardzo dużo robią w tym temacie, ale myślę, że trzeba nadać temu jeszcze większego impetu” – powiedziała minister, dodając, że trwają prace nad stworzeniem ogólnokrajowego biura, które ułatwiałoby tego typu kontakty, w tym przyjazdy zagranicznych naukowców do pracy na polskich uczelniach i wyjazdy polskich naukowców do szkół poza granicami kraju.

Prof. Banyś dodał, że wśród tematów dotyczących współpracy międzynarodowej na spotkaniu KRASP omówione zostaną też kwestie przyłączenia się polskich naukowców do działań wirtualnego Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego oraz współpracy polskich naukowców z uczelniami w Ameryce Łacińskiej.

Kolejnym tematem rozmów będzie też system oceny szkół wyższych w Polsce, który jest jednym z głównych czynników decydujących o wysokości państwowych dotacji przyznawanych szkołom wyższym. „Chcemy poprawić system ocen, tak by sprzyjał on realizacji celów stawianych uczelniom, w tym poprawie jakości kształcenia” – powiedziała Kolarska-Bobińska, dodając, że resort chce, by ocena danej uczelni – wpływająca potem na jej finansowanie, opierała się nie tylko np. na ilości publikacji jej naukowców, ale też na ich aktywności w pozyskiwaniu różnych międzynarodowych grantów, liczbie patentów czy zakresie współpracy z biznesem.

PAP - Nauka w Polsce

aks/ mrt/ malk/

Copyright © Fundacja PAP 2019